ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμφωνία Alpha Bank - ΕΤΕΑΝ για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Συμφωνία Alpha Bank - ΕΤΕΑΝ για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
EUROKINISSI/ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Η Alpha Bank ανακοίνωσε σήμερα πως υπέγραψε συμφωνία με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) για προνομιακή χρηματοδότηση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση -ΤΕΠΙΧ ΙΙ», καθώς το 40% του δανείου παρέχεται άτοκο από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ.

Όπως αναφέρει η τράπεζα στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, το ΤΕΠΙΧ ΙΙ συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΠΑνΕΚ και ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η Αlpha Βank, στο πλαίσιο της δράσης θα διαθέσει τουλάχιστον 250 εκατ. ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτήσει τα επιχειρηματικά και επενδυτικά σχέδια επιλέξιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ευνοϊκούς όρους, ως κατωτέρω:

  • Προνομιακό επιτόκιο μειωμένο κατά 40%, λόγω της άτοκης συμμετοχής του ΤΕΠΙΧ ΙΙ σε ποσοστό 40% εκάστης χρηματοδοτήσεως.
  • Εισφορά του Ν.128/75 μειωμένη αντιστοίχως σε ποσοστό 40% επί εκάστης χρηματοδοτήσεως.
  • Υψηλό ποσό χρηματοδοτήσεως, έως 1.5 εκατ. ευρώ για επενδυτικά δάνεια έως και 500.000 ευρώ για κεφάλαια κινήσεως ειδικού σκοπού.
  • Ευελιξία αποπληρωμής, ανάλογα με το συναλλακτικό κύκλωμα κάθε επιχειρήσεως.

Επιπλέον, επιχειρήσεις με επενδυτικό σχέδιο στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, δύνανται, υπό προϋποθέσεις, να χρηματοδοτηθούν για το μέρος της ιδιωτικής συμμετοχής του έργου, με μακροπρόθεσμο δάνειο μέσω της δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση -TΕΠΙΧ ΙΙ».

Τα ανωτέρω δάνεια προβλέπεται να χορηγηθούν έως την 31.10.2023 και εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ