ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χαμηλώνουν οι στόχοι για την ανάπτυξη και έρχονται αλλαγές στις δημόσιες επενδύσεις

Χαμηλώνουν οι στόχοι για την ανάπτυξη και έρχονται αλλαγές στις δημόσιες επενδύσεις
EUROKINISSI

Σε επί τα χείρω αναθεώρηση των στόχων για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας προχώρησε η κυβέρνηση με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2019 που υπέβαλε προ ημερών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ προανήγγειλε αλλαγές στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε τα 34,5 δισ. ευρώ που θα διατεθούν έως το 2023 μέσω αυτού να έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στο ΑΕΠ.

Στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2019 το υπουργείο Οικονομικών διαπιστώνει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,9% για το 2018, ενώ για 2019 προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,3%. Να σημειωθεί πως σύμφωνα με τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2019 το ΑΕΠ το 2018 θα έκλεινε με αύξηση 2,1% και το 2019 θα αυξανόταν κατά 2,5%.

Η επί τα χείρω αναθεώρηση των στόχων για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας οφείλεται στις χαμηλότερες εκτιμήσεις για την πορεία των επενδύσεων. Συγκεκριμένα, το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων προβλέπει για εφέτος αύξηση των επενδύσεων κατά 3,9%, έναντι 11,9% που ήταν ο στόχος του Κρατικού Προϋπολογισμού 2019.

Στη βάση αυτή το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων προαναγγέλλει δύο νομοσχέδια που θα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το πρώτο νομοσχέδιο θα συγκεντρώσει το υφιστάμενο κατακερματισμένο θεσμικό πλαίσιο για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε ένα ενιαίο θεσμικό κείμενο, θα ενσωματώσει διαδικασίες που δεν είναι καταγεγραμμένες και πρέπει να διατηρηθούν, θα τροποποιήσει ροές και διαδικασίες που πρέπει να απλοποιηθούν και ομογενοποιηθούν, ενώ θα ορίσει με σύγχρονο τρόπο την έννοια των δημοσίων επενδύσεων, περιλαμβάνοντας όλα τα νέα μέσα και μορφές χρηματοδότησης.

Το δεύτερο νομοσχέδιο, θα αφορά στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και θα οργανώνει για πρώτη φορά το σύνολο των εθνικών πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε ένα ενιαίο συνεκτικό μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Με το νομοσχέδιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης θα καθορίζονται οι κανόνες που διέπουν την κατάρτιση, τη στοχοθεσία, το συντονισμό, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων και έργων που το απαρτίζουν. Το δε πρώτο πολυετές Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης αναμένεται να καλύψει τα έτη 2020-2025 και η κατάρτισή του θα βασίζεται στις κατευθύνσεις και στις εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν από την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική.

Τέλος, για τον προσδιορισμό των πόρων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης θα λαμβάνονται υπόψη, ενδεικτικά, οι δεσμεύσεις του εκάστοτε ισχύοντος δημοσιονομικού πλαισίου, οι προοπτικές της οικονομίας για το χρονικό διάστημα προγραμματισμού, η αρχή της συμπληρωματικότητας με συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις και οι ανάγκες που προκύπτουν από άλλα προγράμματα ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλες πηγές χρηματοδότησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ