ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες: Θα παίξουν... κατενάτσιο για να διασφαλίσουν κεφάλαια

Τράπεζες: Θα παίξουν... κατενάτσιο για να διασφαλίσουν κεφάλαια
ΑΠΕ/Φώτης Πλέγας Γ.

Με στρατηγική... οπισθοφυλακής θα κινηθούν τα επόμενα δύο χρόνια οι τραπεζικές διοικήσεις, προκειμένου να διασφαλίσουν κεφάλαια, παράλληλα με την εφαρμογή των σχεδίων αναδιάρθρωσης. Στην αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να βρουν φρέσκο χρήμα.

Οι συστημικές τράπεζες καλούνται να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό στην μείωση του ενεργητικού τους, δηλαδή στην απομόχλευση, ώστε να απελευθερώσουν εποπτικά κεφάλαια, ενώ παράλληλα, με την διαχείριση των κόκκινων δανείων και την πώληση «πακέτων» αυτών σε ξένους παίκτες, όπως τα distress funds, θα εξασφαλίσουν έσοδα.

Αυτό σημειώνουν αρμόδια στελέχη της αγοράς, μιλώντας στο CNN Greece, σημειώνοντας ότι υπάρχουν ασκήσεις επί χάρτου για όλα τα ενδεχόμενα. Έτσι, στην αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή τα σχέδια αναδιάρθρωσης δεν «τρέξουν» όπως πρέπει και υπάρχουν κεφαλαιακές τρύπες, τότε θα κληθούν να προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις κεφαλαίου, με τον κίνδυνο του Bail-In, δηλαδή της συμμετοχής ακόμη και των μη ασφαλισμένων καταθέσεων (άνω των 100.000 ευρώ) στο... κάδρο.

Στόχος των τραπεζικών διοικήσεων είναι να αντισταθμίσουν το γεγονός ότι το επόμενο διάστημα η πορεία της οικονομίας δε θα καταστεί ικανή να μπει σε έντονο ανοδικό ρυθμό και τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να βρουν πηγές παραγωγής κερδών. Η εξέλιξη της οικονομίας στο άμεσο μέλλον θα παίξει τον κρισιμότερο ρόλο στο κατά πόσο οι τράπεζες θα χρειαστούν σύντομα νέες αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς αν συνεχιστεί η παραγωγή «κόκκινων» δανείων, τότε τα κεφάλαια τους θα συνεχίσουν να ροκανίζονται.

Οι υπολογισμοί βάσει των οποίων έγιναν τα stress tests από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και προσδιορίστηκαν τα ποσά της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, στηρίχθηκαν σε συγκεκριμένες παραδοχές σταδιακής ανάκαμψης της οικονομίας, που με τη σειρά τους θα περιόριζαν ή και θα μείωναν τη δημιουργία νέων κόκκινων δανείων, Αυτή η εξέλιξη θα αύξανε παράλληλα τους κεφαλαιακούς δείκτες, καθώς θα απελευθέρωνε προβλέψεις και εποπτικά κεφάλαια.

Ωστόσο, με τα υφιστάμενα δεδομένα δεν διαφαίνεται ότι οι θα επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις, προκαλώντας «πονοκέφαλο» στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η συνεχιζόμενη αδυναμία των τραπεζών να δανείσουν την οικονομία λόγω έλλειψης ρευστότητας καταγράφεται κάθε μήνα στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η αδυναμία του κράτους να χρηματοδοτήσει με ίδιους πόρους την ανάπτυξη καθώς και η συνεχιζόμενη έλλειψη διάθεσης ξένων επενδυτών να επενδύσουν στη χώρα μας τορπιλίζουν οποιαδήποτε πιθανότητα οικονομικής ανάκαμψης, στο άμεσο μέλλον. Εάν αυτό το κλίμα δεν αναστραφεί, τα πιστωτικά ιδρύματα δεν αποκλείεται προσεχώς να χρειασθούν νέα κεφάλαια για να αντιμετωπίσουν τις νέες επισφάλειες που αναπόφευκτα θα δημιουργηθούν.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η κατά γράμμα εκτέλεση των συμφωνηθέντων προγραμμάτων αναδιάρθρωσης με πωλήσεις θυγατρικών εντός και εκτός Ελλάδος, τα οποία οδηγούν σε απομόχλευση των τραπεζών, σκοπό έχουν να τις κάνουν πιο ανταγωνιστικές και να συνδράμουν στην επιστροφή τους σε διατηρήσιμη κερδοφορία.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ