ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τίτλοι τέλους» για την εταιρεία «Τοξότης» του Χρήστου Καλογρίτσα

«Τίτλοι τέλους» για την εταιρεία «Τοξότης» του Χρήστου Καλογρίτσα

Αίτημα προκειμένου η «Τοξότης» του Χρήστου Καλογρίτσα, να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης κατέθεσε η θυγατρική του ομίλου Τιτάν, Ιντερμπετόν, που αποτελεί βασικό πιστωτή της τεχνικής εταιρείας.

Η αίτηση υποβλήθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και έχει ήδη κοινοποιηθεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Η εταιρεία αντιμετώπιζε εδώ και καιρό προβλήματα ρευστότητας και η εξέλιξη αυτή θεωρείτο ζήτημα χρόνου.

Η αίτηση πτώχευσης, παρότι αναμενόταν να συζητηθεί χθες, Τετάρτη, τελικά θα εξεταστεί τον προσεχή Μάρτιο.

Η ανακοίνωση της Ιντερμπετόν

Την 23/12/2019 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2033949, και στη μερίδα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121913801000, η από 18/11/2019 Αίτηση της Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, που κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 103333/2019 & Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 866/2019, σύμφωνα με την οποία ζητείται: Να γίνει δεκτή η αίτηση και να κηρυχθεί η καθ’ ης ανώνυμη εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

Να ορισθεί ημέρα παύσης των πληρωμών η 5η Ιουλίου 2019. Να διορισθεί Εισηγητής Δικαστής της πτώχευσης και προσωρινός σύνδικος της πτώχευσης.

Να ορισθεί χρόνος συνέλευσης των πιστωτών για την εκλογή οριστικού συνδίκου και τη σύνταξη του πίνακα των πιστωτών. Να διαταχθεί η σφράγιση της περιουσίας της καθής και να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ