ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στενότερο έλεγχο του πολιτικού χρήματος ζητούν οι θεσμοί – Ο ρόλος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Στενότερο έλεγχο του πολιτικού χρήματος ζητούν οι θεσμοί – Ο ρόλος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
ΙΝΤΙΜΕ

Ειδική έκθεση για την αποδοτικότητα της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων θα εκδώσει η ελληνική κυβέρνηση, όπως προκύπτει από την έκθεση των θεσμών για την έκτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση της Ελλάδος.

Η έκθεση των θεσμών αφιερώνει ειδικό κεφάλαιο στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην στοχοθεσία της. Όπως αναφέρουν οι θεσμοί, η επιχειρησιακή ικανότητα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχει αυξηθεί από τη σύστασή της τον Αύγουστο του 2019, με τις προσλήψεις διοικητικού προσωπικού, τον διορισμό ανώτερων υπαλλήλων ως διευθυντών και τη σύνταξη ενός στρατηγικού σχεδίου να συντελούν σε αυτό.

Όπως τονίζουν, τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν το διορισμό του Προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, την επιλογή των μελών της επιτροπής ελέγχου και τη στελέχωση της διεύθυνσης εσωτερικού ελέγχου καθώς και της μονάδας ελέγχου και ερευνών της Αρχής.

Με τον τρόπο αυτό η Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα έχει καταστεί πλήρως επιχειρησιακή έως τον Νοέμβριο του 2020.

Σύμφωνα με την έκθεση των θεσμών, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι ο φορέας που παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Η έκθεση προόδου του Εθνικού Σχεδίου για τη Διαφθορά για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 δείχνει ότι το 96% των ενεργειών είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε έχουν ολοκληρωθεί, με μόνο 6 ενέργειες να τελούν σε εκκρεμότητα. Το εν λόγω Εθνικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς θα αξιολογηθεί πλήρως προτού η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εγκρίνει το επόμενο σχέδιο που θα αφορά την περίοδο έως το 2022.

Οι θεσμοί στο σημείο αυτό αναφέρουν δύο σημαντικά σχέδια στα οποία έχει συμβολή η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Το πρώτο αφορά στο σχεδιασμό ενός δομημένου πλαισίου εσωτερικού ελέγχου για την ελληνική δημόσια διοίκηση, έργο για το οποίο συνεργάζεται με το Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το δεύτερο σχέδιο έχει να κάνει με τα περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύονται για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος με αποφάσεις της Αρχής για το Ξέπλυμα ή με εισαγγελικές εντολές. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει αναλάβει τη βελτίωση του πλαισίου για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και τη δημιουργία ενός συστήματος πληροφοριών για τη διαχείριση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, κάτι που αποτελεί εθνική και διεθνή υποχρέωση της χώρας.

Στο σημείο αυτό οι θεσμοί αναφέρουν πως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συμμετέχει ενεργά στην εποπτεία της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων και στους ελέγχους των Πόθεν Έσχες.

Όπως αναφέρουν, ο Διοικητής της Αρχής. Άγγελος Μπίνης, είναι μέλος της ειδικής επιτροπής της οποίας ο ρόλος είναι να εκδίδει αποφάσεις για τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων, να παρακολουθεί την χρηματοδότηση των κομμάτων από ιδιώτες, να διορίζει ορκωτούς λογιστές για τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων κατά τις εκλογικές περιόδους και να διενεργεί ελέγχους στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών.

Στο σημείο αυτό η έκθεση των θεσμών αποκαλύπτει πως οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν να εκδώσουν άμεσα έκθεση για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων.

Τέλος, στην έκθεση των θεσμών σημειώνεται πως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα έχει ρόλο παρατηρητή για την εφαρμογή των συστάσεων της ομάδας κρατών κατά της διαφθοράς (GRECO), που θα διατυπωθούν το Σεπτέμβριο και θα αφορούν στις τροποποιήσεις στο νέο Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ