ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στα 225 εκατ. ευρώ τα ενοποιημένα έσοδα στο πρώτο τρίμηνο 2020

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στα 225 εκατ. ευρώ τα ενοποιημένα έσοδα στο πρώτο τρίμηνο 2020

Σημαντική ανθεκτικότητα έναντι των συνθηκών παρουσίασαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 οι δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν το πρώτο τρίμηνο 2020 σε 225 εκατ. ευρώ, ενώ το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 65,9 εκατ. ευρώ.

Τα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 50,5 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο 2020. Το δε περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε σε 22,5%, το οποίο είναι το υψηλότερο κατά τα τελευταία πέντε τρίμηνα. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,8 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο 2020.

Το σύνολο ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 31.03.2020 σε 3,048 δισ. ευρώ. Το σύνολο των δανείων ανήλθε στις 31.03.2020 σε 1,546 δισ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 1,089 δισ. ευρώ στις 31.03.2020. Τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία στις 31.03.2020 ανήλθαν στα 458 εκατ. ευρώ στις 31.03.2020. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 524 εκατ. ευρώ στις 31.03.2020.

Οι κλάδοι δραστηριοποίησης

- Στις Παραχωρήσεις τo EBITDA διαμορφώθηκε σε 31,3 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020, επιδεικνύοντας ισχυρή ανάπτυξη τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο 2020 και με την απόδοση να επηρεάζεται από την πανδημία στις αρχές Μαρτίου 2020. Ωστόσο, σημάδια βελτίωσης της κυκλοφορίας καταγράφονται ήδη από τις αρχές Μαΐου 2020 με τον μέσο όρο ημερήσιας διέλευσης οχημάτων στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ να διαμορφώνεται σε 196 χιλ. μεταξύ 18 και 28 Μαΐου έναντι μέσου όρου ημερήσιας διέλευσης οχημάτων 61 χιλ. τον Απρίλιο 2020

- Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το EBITDA παρουσίασε αύξηση και διαμορφώθηκε σε 19,8 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος. Η εγκατεστημένη ισχύς στις 31.03.2020 ήταν 491 MW, εκ των οποίων 196 MW βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία. Η παραγωγή και οι πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος από το υπάρχον χαρτοφυλάκιο στην παρούσα φάση δεν φαίνεται να επηρεάζονται από την πανδημία του Covid-19

- Στο Περιβάλλον, το EBITDA διαμορφώθηκε σε 4 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2020. Έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για να περιοριστούν οι επιπτώσεις του Covid-19 και να διασφαλισθεί η ασφάλεια του προσωπικού και η απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών

- Στην Ανάπτυξη Ακινήτων, το EBITDA παρουσίασε αύξηση ως αποτέλεσμα της ισχυρής απόδοσης του Κλάδου πριν από την πανδημία, διαμορφούμενο σε 1,3 εκατ. ευρώ. Κατά τους πρώτους 4 μήνες πλήρους λειτουργίας της Β’ φάσης ανάπτυξης του Smart Park, η επισκεψιμότητα αυξήθηκε κατά 24% και οι πωλήσεις των καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 33%, ενώ από την επανέναρξη της πλήρους λειτουργίας του στις 11 Μαΐου 2020, η απόδοση σταδιακά αποκαθίσταται

- Στην Κατασκευή, το EBITDA ήταν αρνητικό κατά 1,2 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο 2020. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Κατασκευαστικού Κλάδου βρίσκεται σε εξέλιξη, με βασικούς στόχους τον εξορθολογισμό της κοστολογικής βάσης, την ίδρυση νέας Μονάδας Προμηθειών Ομίλου, την περαιτέρω αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, καθώς και τη συνέχιση των συζητήσεων για πιθανή χρηματοδότησή του.

Αναφερόμενός στα οικονομικά αποτελέσμα πρώτου τριμήνου ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ του ομίλου Αναστάσιος Καλλιτσάντσης δήλωσε τα εξής:

«Οι επιδόσεις του πρώτου τριμήνου 2020, με EBITDA στα 51 εκατ. ευρώ, καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του Ομίλου, καθώς το EBITDA σε όλους τους τομείς βελτιώθηκε σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο 2019, παρά τις επιπτώσεις του COVID-19, οι οποίες επηρέασαν τον Όμιλο και ειδικότερα τους τομείς των Παραχωρήσεων και της Ανάπτυξης Ακινήτων. Το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε στο πρώτο τρίμηνο 2020 φθάνοντας 22,5%, που είναι το υψηλότερο των τελευταίων πέντε τριμήνων.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία στα τέλη Μαρτίου 2020 παρέμειναν στα ίδια επίπεδα (458 εκατ. ευρώ, έναντι 463 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2019). Ο καθαρός δανεισμός στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2020 ανήλθε σε 1,089 δισ. ευρώ, με καθαρό δανεισμό προς EBITDA της τάξης του 5,4x, με βάση ετησιοποιημένο EBITDA του πρώτου τριμήνου 2020.

Ο μετασχηματισμός του Ομίλου προχωρά. Διαφοροποιούμε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των Παραχωρήσεών με την προσθήκη της Μαρίνα Αλίμου, οι ΑΠΕ προχωρούν με το φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξής τους, το Περιβάλλον είναι σε πλεονεκτική θέση για να αξιοποιήσει επερχόμενες ευκαιρίες ανάπτυξης, όπως και ο τομέας Ανάπτυξης Ακινήτων.

Παράλληλα, η αναδιάρθρωση του Κατασκευαστικού Τομέα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη».

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ