Νέα τροπολογία για τις διαφημιστικές δαπάνες των τραπεζών

Αντιμέτωπες με κυρώσεις που θα φθάνουν έως και το 1 εκατ. ευρώ θα βρεθούν οι τράπεζες που δεν δημοσιοποιούν πλήρως και επαρκώς τις διαφημιστικές τους δαπάνες και προβολές.Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή την αρμοδιότητα για την επιβολή των σχετικών κυρώσεων θα έχουν εφεξής η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Σημειώνεται πως η κυβέρνηση έχει ήδη καταθέσει ρύθμιση με την οποία υποχρεώνει τις τράπεζες να δηλώνουν το συνολικό ποσό της διαφήμισης που δίνουν.

Με τη ρύθμιση αυτή που κατατέθηκε ύστερα από την αποκάλυψη του κυκλώματος εκβιαστών - εκδοτών ορίζεται ότι κάθε πιστωτικό ίδρυμα θα δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του και στην ετήσια έκθεσή του το συνολικό ποσό που διαθέτει ετησίως για άμεση ή έμμεση διαφήμιση, καθώς και την κατανομή του ποσού αναλυτικά ανά νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο μέσου ενημέρωσης.

Επίσης θα δημοσιοποιεί κάθε είδους πληρωμή που δεν είναι εμπορική διαφήμιση (π.χ. χορηγία). Η δημοσιοποίηση θα γίνεται αναλυτικά ανά νομικό πρόσωπο που είναι ο αποδέκτης, ενώ, αν ο αποδέκτης είναι φυσικό πρόσωπο, θα δημοσιοποιείται το συνολικό ποσό.

 

Διαβάστε επίσης