ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 4,5 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο - Επενδυτικό πρόγραμμα 6,5 δισ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 4,5 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο - Επενδυτικό πρόγραμμα 6,5 δισ. ευρώ

Σημαντική ενίσχυση του ανεκτέλεστου κατασκευαστικού αντικειμένου στα 4,5 δισ. ευρώ και αύξηση τόσο του κύκλου εργασιών όσο και της λειτουργικής κερδοφορίας ανακοίνωσε ο όμιλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το πρώτο εξάμηνο του 2021. Σε ό,τι αφορά τη συνολική αξία των επενδύσεων που προωθεί ή στις οποίες συμμετέχει ο όμιλος ανέρχεται στα 6,5 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αύξηση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας (προσαρμοσμένα EBITDA) αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά των οικονομικών αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Αξιοσημείωτη είναι η σημαντική ενίσχυση του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου του Ομίλου, το οποίο με τα προς υπογραφή έργα θα ανέλθει στα 4,5 δισ. ευρώ.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου συνεχίζεται εντατικά σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του (υποδομές, παραχωρήσεις - ΣΔΙΤ, παραγωγή κι αποθήκευση ενέργειας, κυκλική οικονομία – έργα περιβάλλοντος), με τις συνολικές επενδύσεις που προωθεί ή στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλοςνα υπερβαίνουν σε αξία τα 6,5 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των έργων της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με Καζίνο στο Ελληνικό, όπου αναμένεται η οριστικοποίηση της ανάθεσής τους σε επενδυτικά σχήματα στα οποία συμμετέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ).

Τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το πρώτο εξάμηνο του 2021 διαμορφώνονται ως εξής:

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων Ομίλου πρώτου εξαμήνου 2021 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

* Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 439,4 εκατ. ευρώ, έναντι 419,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020
* Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) διαμορφώθηκε στα 136,3 εκατ. ευρώ, έναντι 114,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
* Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε μείον 8,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,28 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, επηρεασμένα αρνητικά από αποτιμήσεις παραγώγων.

Αναλυτική πληροφόρηση αποτελεσμάτων για τους βασικούς λειτουργικούς τομείς δραστηριότητας του Ομίλου

Κατασκευές

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του τομέα των Κατασκευών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 έχουν ως εξής:

* Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 248,1 εκατ. ευρώ έναντι 254,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
* Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1διαμορφώθηκε στα 27,9 εκατ. ευρώ έναντι 6,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Το κατασκευαστικό υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο του Ομίλου ανήλθε σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ, διατηρώντας τις προοπτικές μίας υγιούς κατασκευαστικής δραστηριότητας την επόμενη περίοδο. Με την προσθήκη των προς υπογραφή νέων συμβάσεων, το ανεκτέλεστο θαφτάσει στα 4,5 δισ. ευρώ το επόμενο διάστημα.

Ηλεκτρισμός από ΑΠΕ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Στον τομέα της ενέργειας από ΑΠΕ, τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά τοπρώτο εξάμηνο του 2021 έχουν ως εξής:

* Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 98,5 εκατ. ευρώ, έναντι 92,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
* Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1διαμορφώθηκε στα 67,3 εκατ. ευρώ έναντι 66,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Αξίζει να τονιστεί ότι το επενδυτικό πρόγραμμα της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εξελίσσεται απρόσκοπτα και με εντατικούς ρυθμούς σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της Εταιρείας. Στόχος παραμένει η συνολική εγκατεστημένη ισχύς να προσεγγίσει τα 3.000 MW μέσα στη επόμενη πενταετία.

Παραχωρήσεις

Στον τομέα των Παραχωρήσεων, τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 έχουν ως εξής:

* Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 69,9 εκατ. ευρώ έναντι 67,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
* Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 διαμορφώθηκε στα 46,2 εκατ. ευρώ έναντι 49,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Η ένωση προσώπων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – AEGIS, ανακηρύχθηκε Προτιμητέος Επενδυτής για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων για διάστημα 35 ετών σηματοδοτώντας την περαιτέρω σημαντική διεύρυνση του χαρτοφυλακίου έργων Παραχώρησης του Ομίλου.

Παράλληλα, εγκρίθηκε το νέο MasterPlan για το αεροδρόμιο του Καστελίου, βάσει του οποίου θα επιταχυνθεί η υλοποίηση του έργου.

Επιπρόσθετα, αναφορικά με το έργο Integrated Resort Casino(IRC) στο Ελληνικό, σημειώνεται ότι εξελίσσονται οι διαδικασίες για την ανάληψη του έργου στο οποίο συμμετέχει ο Όμιλος.

Ηλεκτρισμός από θερμική ενέργεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας

Ο Όμιλος προέβη σε συμφωνία για την απόκτηση του 75% και 50% των εταιρειών ΗΡΩΝ ΙΙ και ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, αντίστοιχα. Με την οριστικοποίηση της συμφωνίας αυτής που τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων αρχών, ο Όμιλος θα έχει στην κατοχή του το 100% των δυο εταιρειών. Η υλοποίηση της εν λόγω συμφωνίας αυξάνει το αποτύπωμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην παραγωγή και εμπορία ενέργειας, σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο, ενισχύοντας τις προϋποθέσεις για έναν σημαντικό ρόλο του Ομίλου στην μεταβαλλόμενη ελληνική αγορά ενέργειας.

* Στον λειτουργικό τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, ο κύκλος εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 διαμορφώθηκε στα 26,6εκατ. ευρώ έναντι 16,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
* Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 διαμορφώθηκε σε μείον0,6 εκατ. ευρώ έναντι 0,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Οι Όμιλοι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ανακοίνωσαν στις 11.06.2021 τη συνεργασία τους για την από κοινού ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία του νέου υπερσύγχρονου Αεριοστρόβιλου Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο, εγκατεστημένης μικτής ισχύος 877 MW, στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στην ελληνική αγορά ενέργειας, ύψους 375 εκατ. ευρώ, που θα δημιουργήσει περίπου 500 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής και 100 κατά την περίοδο λειτουργίας.

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Αύξηση κύκλου εργασιών και λειτουργικής κερδοφορίας σημείωσε και ο Όμιλος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο.

Συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατά το α’ εξάμηνο του 2021 διαμορφώνονται ως εξής:

Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 139,6 εκατ. ευρώ, έναντι 116,7 εκατ. ευρώ το περσινό α’ εξάμηνο, αυξημένες κατά 19,6%. Αναλυτικά:

Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 98,5 εκατ. ευρώ, έναντι 92,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 6,6%. Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκαν σε 26,6 εκατ. ευρώ, έναντι 16,3 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, αυξημένα κατά 62,9%.

Ο κύκλος εργασιών της κατασκευαστικής δραστηριότητας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανήλθε σε 6,5 εκατ. ευρώ έναντι 1,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Τα έσοδα από τον τομέα των παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε 8,1 εκατ. ευρώ έναντι 6,4 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA)1 ενισχύθηκε στο ύψος των 68,3 εκατ. ευρώ, έναντι 67,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020.. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)1 διαμορφώθηκαν σε 47,8 εκατ. ευρώ, έναντι 50,1 εκατ. ευρώ το 2020. Τα κέρδη προ φόρων, με την ενσωμάτωση της ζημίας στις ΗΠΑ, διαμορφώθηκαν σε ζημιές 57,8 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 32,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 28,9 εκατ. ευρώ, έναντι 25,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 12%. Η επιβάρυνση των ενοποιημένων οικονομικών αποτελεσμάτων ύψους 94,4 εκατ. ευρώ, αντιστοιχεί στο αποτέλεσμα της αποεπένδυσης από τα τρία αιολικά πάρκα στο Τέξας των ΗΠΑ, όπως αυτή έχει εκτιμηθεί και γνωστοποιηθεί και σε προηγούμενες ανακοινώσεις. Τονίζεται για μία ακόμη φορά ότι η ζημία από την εν λόγω αποεπένδυση είναι ένα μη επαναλαμβανόμενο γεγονός, οι επιπτώσεις του οποίου δεν έχουν καμία αναγωγή ούτε στην μητρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, αλλά ούτε στην TERNA ENERGY USA HOLDING GROUP στις ΗΠΑ.

Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2021,υποχώρησε στα 436,5 εκατ. ευρώ έναντι 635,2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2021.

Αξίζει να τονιστεί ότι η ανάπτυξη του Ομίλου συνεχίζεται κανονικά, με το επενδυτικό πρόγραμμα του να εξελίσσεται απρόσκοπτα και με εντατικούς ρυθμούς σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του. Στόχος του Ομίλου παραμένει η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης) να προσεγγίσει τα 3.000 MW μέσα στη επόμενη πενταετία. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία πρόσφατα έθεσε σε λειτουργία επιπλέον 30 MW αιολικών πάρκων στην Ελλάδα. Ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διέθετε την 30/06/2021 περισσότερα από 1.300 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Επίσης, βρίσκονται σε φάση αδειοδοτικής ωρίμανσης αιολικά έργα συνολικής ισχύος άνω των 1800 MW σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα. Παράλληλα, αναπτύσσονται και σχεδιάζονται νέα φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 1700 MW και συστήματα αποθήκευσης συνολικής ισχύος περίπου 2.000, ενώ ο Όμιλος έχει τοποθετηθεί εγκαίρως και στην αγορά των θαλάσσιων αιολικών πάρκων, όπου σε κοινοπραξία με την OCEAN WINDS σχεδιάζει να αναπτύξει πάρκα στις ελληνικές θάλασσες.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ