ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δημοσίου: Παγίδα αύξησης του ορίου ηλικίας - Τι πρέπει να προσέξετε

Συντάξεις Δημοσίου: Παγίδα αύξησης του ορίου ηλικίας - Τι πρέπει να προσέξετε
Η διέξοδος που δίνει η εγκύκλιος για τα πλασματικά έτη Intime

Παγίδα αύξησης του ορίου ηλικίας ως και 4 έτη, από τα 58 στα 62, χωρίς όμως κατ’ ανάγκη να αυξηθεί και ο χρόνος ασφάλισης από τα 35 στα 40 έτη, κρύβει το 2022 για τους ασφαλισμένους στο Δημόσιο.

Και αυτό γιατί για να βγει στη σύνταξη ένας δημόσιος υπάλληλος θα πρέπει να πιάσει δύο προϋποθέσεις, την παλιά 35ετία ή 36ετία για όσους είχαν θεμελιώσει δικαίωμα με 25ετία ως το 2010 και 25ετία το 2011 αντίστοιχα, μαζί με την ηλικία των 58 ετών.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», όποιος έχει την 35ετία το 2020, αλλά κλείνει τα 58 το 2022, θα συνταξιοδοτηθεί με όριο ηλικίας 62 ετών, διότι το 2022 είναι το έτος που συμπληρώνει και τις δύο προϋποθέσεις, δηλαδή τα 58 με 35ετία, και όπως λέει ο νόμος θα βγει με το όριο ηλικίας που ισχύει τη χρονιά που έχει μαζί και τις δύο προϋποθέσεις.

Αν είχε τα 58 έτη κλεισμένα το 2021, με 35ετία, θα αποχωρούσε στα 61,6 μήνες. Αν όμως το 2022 κλείνει και τα 58 και την 35ετία, τότε θα αποχωρήσει στα 62 και θα πρέπει να έχει 40 έτη ασφάλισης.

Στην πράξη, όσοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν κατορθώσουν να έχουν τον απαιτούμενο συνολικό χρόνο ασφάλισης (35, 36, 37 έτη) ως το 2021 πέφτουν στην παγίδα διπλής αύξησης και ορίου ηλικίας (στα 62) και χρόνου ασφάλισης (40ετία) από το 2022.

Προσοχή: Η διέξοδος που δίνει η εγκύκλιος για τα πλασματικά έτη είναι ότι μπορούν να κάνουν αίτηση και εντός του 2022 για να αναγνωρίσουν πλασματικούς χρόνους που θα τους «κολλήσουν» όμως στην προϋπηρεσία που είχαν ήδη, ώστε σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος ασφάλισης (35, 36, 37) να συμπληρώνεται ως το 2021 και όχι μετά το 2022.

Σε αυτήν την περίπτωση θα γλιτώσουν την αύξηση του χρόνου ασφάλισης στα 40 έτη αλλά θα φορτωθούν αύξηση ορίου ηλικίας στα 62 εφόσον δεν θα έχουν κλείσει τα 58 ως το τέλος του 2021.

Η νέα εγκύκλιος για τα πλασματικά έτη διευκρινίζει ότι όλοι οι ασφαλισμένοι των Ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ μπορούν να προβούν σε αίτηση αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης οποτεδήποτε και να επιλέξουν το έτος με τις προϋποθέσεις του οποίου θέλουν να συνταξιοδοτηθούν.

Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση εξαγοράς θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης.

Ο, δε, αναγνωριζόμενος με την αίτηση αυτή χρόνος ασφάλισης μπορεί να αναχθεί σε οποιοδήποτε προηγούμενο έτος, προς θεμελίωση ή κατοχύρωση των τότε ισχυουσών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης. Η δυνατότητα αναδρομικής ισχύος των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης μέσω εξαγορών ισχύει και για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Στο Δημόσιο δεν αρκεί μόνον η 35ετία αλλά θα πρέπει οι υπάλληλοι να έχουν συμπληρωμένο και το 58ο έτος πριν από το 2022 ώστε να «κλειδώσουν» όριο ηλικίας συνταξιοδότησης κάτω των 62 ετών.

Η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος για τους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν 25ετία τα έτη 2010, 2011 και 2012 προϋποθέτει ο ασφαλισμένος να έχει και την ηλικία των 58-59 ετών όταν συμπληρώνει τον συνολικό συντάξιμο χρόνο των 35, 36 ή 37 ετών.

Αν, λοιπόν, ένας υπάλληλος γίνει 58 το 2022, χωρίς να έχει 35 ή 36 έτη, τότε η εξαγορά πλασματικού χρόνου θα τον ωφελήσει να βγει στη σύνταξη με λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης (35, 36), εφόσον τα έτη αυτά συμπληρωθούν ως το 2021, αλλά δεν θα γλιτώσει το όριο ηλικίας των 62 ετών.

Ποιοι γλιτώνουν τις αλλαγές του 2022 και ποιοι θίγονται

Από τις αλλαγές του 2022 για όλα τα Ταμεία:

Δεν θίγονται οι ασφαλισμένοι που είχαν συμπληρώσει ως τις 18-08-2015 το όριο ηλικίας και τον απαιτούμενο για τη συνταξιοδότηση χρόνο ασφάλισης με τις παλιές διατάξεις. Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε.

Δεν θίγονται οι ασφαλισμένοι που είχαν ήδη συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης ως τις 18-08-2015 ή τον συμπληρώνουν από την 19-08-2015 έως και την 31-12-2021 και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με το νέο ηλικιακό όριο που καθορίζεται στο έτος εντός του οποίου είτε συμπληρώνεται ο απαιτούμενος κάθε φορά χρόνος ασφάλισης είτε συμπληρώνεται το προϊσχύον κατά περίπτωση συνταξιοδότησης προβλεπόμενο ηλικιακό όριο για τους ασφαλισμένους.

Για την κατηγορία αυτή προβλέπεται ότι η σύνταξη καταβάλλεται κατά το έτος που συμπληρώνεται το νέο -μεταβατικό- όριο ηλικίας, ακόμη και εάν αυτό λαμβάνει χώρα μετά την 01-01-2022.

Δεν θίγονται οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης έως και την 31-12-2021 με εξαγορά πλασματικών ετών κατόπιν αίτησης εντός του 2022, και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με το ηλικιακό όριο που καθορίζεται στο έτος εντός του οποίου συμπληρώνουν τον απαιτούμενο συνολικό χρόνο ασφάλισης μαζί με την αναγνώριση των πλασματικών ετών.

Θίγονται οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης μετά την 01-01-2022 ή οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν το παλιό ηλικιακό όριο μετά την ημερομηνία αυτή, οι οποίοι θα μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη στο 62ο έτος με 40 έτη ασφάλισης, είτε στο 67ο έτος της ηλικίας τους εφόσον δεν έχουν 40 έτη ασφάλισης. Σημαντική μερίδα ασφαλισμένων έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης εντός της μεταβατικής περιόδου (π.χ.

προερχόμενοι από το Δημόσιο με 35 έτη ασφάλισης ως και 31-12-2021), πλην όμως το προϊσχύον ηλικιακό όριο (π.χ. 58ο έτος της ηλικίας) συμπληρώνεται μετά την 01-01-2022, οπότε η πλήρης συνταξιοδότηση χωρεί, με βάση την τοποθέτηση του υπουργείου, με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας.
Μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο από 55 ως 60 ετών

Τα όρια ηλικίας για μειωµένη σύνταξη από το Δημόσιο διαμορφώνονται με βάση την 25ετία ως εξής:

  • Ανδρες με 25ετία το 2010 παίρνουν μειωμένη σε ηλικία 60 ετών.
  • Γυναίκες με 25ετία το 2010 βγαίνουν με μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών.
  • Ανδρες και γυναίκες που συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 βγαίνουν με μειωμένη σε ηλικία 56 ετών.
  • Ανδρες και γυναίκες που συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 βγαίνουν με μειωμένη σε ηλικία 58 ετών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ