ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΣΕΠ: Έως την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για 50 μόνιμες προσλήψεις

ΑΣΕΠ: Έως την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για 50 μόνιμες προσλήψεις
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής άρχισε στις 14 Δεκεμβρίου και λήγει στις 30 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 Intime

Σε εξέλιξη είναι οι αιτήσεις για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 11Κ/2021 για 50 προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης) ως εξής:

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), τρεις (3) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Καλλιτεχνών-Γλυπτών, ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού) και ΠΕ Τεχνικών Εκδόσεων.

Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), είκοσι επτά (27) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ Γραφικών Τεχνών (Εκτυπωτών – Βιβλιοδετών), ΤΕ Γραφικών Τεχνών (Φωτοστοιχειοθετών), ΤΕ Γραφιστών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων, ΤΕ Ηλεκτρονικών, ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού), ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού) και ΤΕ Μηχανολόγου – Μηχανικού.

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), είκοσι (20) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ Βιβλιοδετών, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, ΔΕ Πιεστών Λιθογράφων και ΔΕ Ψυκτικών.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική).

Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων της παρούσας πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις Γενικές Οδηγίες Συμπλήρωσης – Υποβολής Ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής άρχισε στις 14 Δεκεμβρίου και λήγει στις 30 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων».

Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ