ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιτάν: Αύξηση 22,6% στον κύκλο εργασιών στο πρώτο τρίμηνο 2022

Τιτάν: Αύξηση 22,6% στον κύκλο εργασιών στο πρώτο τρίμηνο 2022

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Τιτάν διαμορφώθηκε στο πρώτο τρίμηνο 2022 σε 454,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 22,6% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2021.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 17,3% σε 46,4 εκατ. ευρώ, καθώς οι αυξήσεις τιμών που εφαρμόστηκαν στα προϊόντα μας τους πρώτους μήνες του χρόνου αντισταθμίζουν σταδιακά την άνοδο των τιμών της ενέργειας και άλλων στοιχείων του κόστους.

Στις περισσότερες αγορές έχουμε ήδη ανακοινώσει περαιτέρω αυξήσεις τιμών, οι οποίες εφαρμόζονται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) το πρώτο τρίμηνο μειώθηκαν σε 1,3 εκατ. ευρώ (έναντι 15,3 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021), λόγω των χαμηλότερων επιπέδων του EBITDA και της αρνητικής επίπτωσης των συναλλαγματικών διακυμάνσεων, κυρίως λόγω της υποτίμησης της αιγυπτιακής λίρας.

Όσον αφορά στις ελεύθερες ταμειακές ροές υπήρξαν λόγω εποχικότητας εκροές ύψους 34,5 εκατ. ευρώ εξαιτίας του χαμηλότερου EBITDA, των υψηλότερων επενδυτικών δαπανών ύψους 38,9 εκατ. ευρώ και των αυξημένων αναγκών για κεφάλαια κίνησης ύψους 50,6 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στα τέλη Μαρτίου 2022 ανήλθε σε 756,8 εκατ. ευρώ, επίπεδα αντίστοιχα με αυτά του Μαρτίου 2021.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ