ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δύο οι «κόφτες» για την κάλυψη των δημοσιονομικών αποκλίσεων

Δύο οι «κόφτες» για την κάλυψη των δημοσιονομικών αποκλίσεων

Αν και ο Αυτόματος Μηχανισμός Δημοσιονομικής Προσαρμογής του Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, ο γνωστός «κόφτης» έχει συγκεντρώσει την προσοχή, λίγοι έχουν παρατηρήσει πως ο ίδιος μηχανισμός εμπεριέχει εσωτερικά ένα πρόσθετο «κόφτη» δαπανών.

Σύμφωνα με το νόμο που ψήφησε η Βουλή, δεν θα διατίθεται και δεν θα αναλαμβάνεται έως την 30ή Ιουνίου κάθε οικονομικού έτους ποσοστό ίσο µε 10% των ετήσιων πιστώσεων Προϋπολογισμού όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Αλλά ακόμη και από την 1η Ιουλίου κάθε οικονομικού έτους η διάθεση και ανάληψη των πιστώσεων θα γίνεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί ο Αυτόματος Μηχανισμός Δημοσιονομικής Προσαρμογής.

Αυτό σημαίνει πως εάν οι δαπάνες όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης είναι 76 δισ. ευρώ τα 7,6 δισ. ευρώ εξ αυτών θα πρέπει να μένουν αδιάθετα έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους και να εκταμιεύονται μόνον εάν και εφόσον δεν ενεργοποιείται ο «κόφτης». Αν έως το 2019 η κυβέρνηση αναγκαστεί να ενεργοποιήσει τον κόφτη τότε τα πρώτα χρήματα που θα καλύψουν την απόκλιση θα προέλθουν από τον «κουμπαρά» του 10%.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τις ψηφισθείσες διατάξεις:

  • Εάν η απόκλιση είναι μικρότερη ή ίση με 0,25% του ΑΕΠ, δεν λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής.
  • Εάν η απόκλιση είναι από 0,26% έως και 0,75% του ΑΕΠ, λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής ύψους 0,5% του ΑΕΠ.
  • Εάν η απόκλιση είναι από 0,76% έως και 1,25% του ΑΕΠ, λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής ύψους 1% του ΑΕΠ.
  • Εάν η απόκλιση είναι από 1,26% έως και 1,75% του ΑΕΠ, λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής ύψους 1,5% του ΑΕΠ.
  • Εάν η απόκλιση είναι από 1,76% έως και 2,25% του ΑΕΠ, λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής ύψους 2% του ΑΕΠ.

Αυτό σημαίνει πως ακόμη και στην περίπτωση που η απόκλιση αγγίζει το 2,25% του ΑΕΠ, το Δημόσιο μέσω του παγώματος της διάθεσης πιστώσεων ύψους 10% θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει τα μέτρα προσαρμογής ύψους 2% του ΑΕΠ, χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ