ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου η υποβολή των φορολογικών πιστοποιητικών

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου η υποβολή των φορολογικών πιστοποιητικών

Στην παράταση μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων φορολογικών πιστοποιητικών, που κανονικά έληγε στις 31 Ιουλίου, προχώρησε, με απόφασή του, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.

Σημειώνεται πως το πιστοποιητικό αφορά στις Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ), στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, των οποίων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές και γραφεία ορκωτών. Από την υποχρέωση εξαιρούνται εταιρείες με ακαθάριστα έσοδα μέχρι των 150.000 ευρώ ετησίως.

Έχει καταδειχθεί πως η υποβολή του πιστοποιητικού συνοδεύεται από τη διατήρηση αυξημένων δηλωθεισών φορολογικών αναμορφώσεων, κάτι που επιδρά ευνοϊκά στην πορεία των φορολογικών εσόδων, δεδομένου ότι είτε πληρώνεται πρόσθετος φόρος εισοδήματος (κερδοφόρες εταιρείες) είτε μειώνονται οι μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες (ζημιογόνες εταιρείες) προκύπτει ωφέλεια για τα φορολογικά έσοδα.

Παρά τη συνεχιζόμενη ύφεση με το πιστοποιητικό ενισχύεται η πορεία των φορολογικών εσόδων και μειώνεται ο χρονικός ορίζοντας είσπραξής τους λόγω της συχνότητας των ελέγχων φορολογικής συμμόρφωσης (ετήσιοι). Αυτό διότι οι ελεγχόμενες εταιρείες είναι σε θέση να προσδιορίζουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια στις οικονομικές καταστάσεις τους, μειώνοντας σημαντικά την ανάγκη για «προβλέψεις» φόρων ανέλεγκτων χρήσεων.

Η απόφαση του κ. Πιτσιλή ελήφθη λόγω της παράτασης, που δόθηκε στην ημερομηνία σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων των ΑΕ και ΕΠΕ (έως δύο μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015), με το ψηφισθέν νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ