ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην τελική ευθεία η Ανεξάρτητη Αρχή Εσόδων

Στην τελική ευθεία η Ανεξάρτητη Αρχή Εσόδων
ΑΠΕ -ΜΠΕ

Στο διορισμό των μελών του πρώτου Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προχώρησε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Μπορεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων να μετατρέπεται σε Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από την 1η Ιανουαρίου 2017, ωστόσο βάσει του νομού της νέας Αρχής ο διορισμός των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης θα πρέπει να γίνει τρεις μήνες πριν από την έναρξη λειτουργίας της.

Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής. Ωστόσο, στις λοιπές θέσεις αναλαμβάνουν ως μέλη οι εξής:

  • Η Νικολίνα Κωστελέτου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θητεία πέντε ετών.
  • Ο Χρήστος Κωτσόγιαννης., καθηγητής Οικονομικών του Πανεπιστημίου Έξετερ (Exeter) με θητεία τεσσάρων ετών.
  • Η Εμμανουέλα Τρούλη, λέκτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θητεία τεσσάρων ετών.
  • Ο Πρόδρομος Βλάμης, ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), με θητεία τριών ετών.
  • Ο Γεώργιος Θεοδωρακόπουλος, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θητεία τριών ετών.

Να σημειωθεί πως τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης διέπονται από τις διατάξεις περί φορολογικού απορρήτου, υπέχουν, ανεξάρτητα από την ποινική, και πειθαρχική ευθύνη για παράβαση εκ δόλου των καθηκόντων και υποχρεώσεων, υποχρεούνται σε δήλωση και έλεγχο της περιουσιακής τους κατάστασης, τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας τους όσο και για δύο έτη μετά από τη λήξη της και οφείλουν να υπογράψουν σύμφωνο εμπιστευτικότητας και δήλωση για τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ