ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την οικιοθελή αποκάλυψη κεφαλαίων

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την οικιοθελή αποκάλυψη κεφαλαίων

Κατατέθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στη Βουλή το νομοσχέδιο «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου επανακαθορίζονται οι αντικειμενικές προϋποθέσεις κήρυξης της πτώχευσης ως προς την πιθανότητα αφερεγγυότητας. Ακόμη, επανακαθορίζεται η πτωχευτική διαδικασία με τη σύντμηση των προβλεπομένων προθεσμιών για τη συνέλευση των πιστωτών, καθώς και θέματα σχετικά με τις ευθύνες των διοικήσεων των κεφαλαιουχικών εταιρειών.

Με τις εν λόγω διατάξεις καταργείται το προστάδιο δικαστικού ανοίγματος της διαδικασίας εξυγίανσης και ρυθμίζονται εκ νέου θέματα εκκαθάρισης της περιουσίας του οφειλέτη και διανομής της.

Με το νομοσχέδιο επέρχονται αλλαγές σε διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Μεταξύ άλλων ανατίθεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο η εκδίκαση των φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων με επιδικο αντικείμενο αξίας κάτω των 60.000 ευρώ.

Σχετικά με τις διατάξεις για την οικιοθελή αποκάλυψη κεφαλαίων στο νομοσχέδιο προβλέπεται προσαύξηση του φόρου που αναλογούσε κατά το χρόνο της απόκρυψης του εισοδήματος με συντελεστές 8% έως 10%. Π.χ. εάν ο συντελεστής ήταν 42% τότε μπορεί αυξάνεται στο 52%.

Κατά το νομοσχέδιο η δυνατότητα οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων παρέχεται ως 31 Μαΐου 2017 και επιμέρους εφόσον οι σχετικές δηλώσεις υποβληθούν μέχρι 31 Μαρτίου.

Έτσι, ο οφειλόμενος πρόσθετος φόρος είναι 8% του κύριου φόρου που προκύπτει από την υποβληθείσα δήλωση, ενώ αν οι δηλώσεις υποβληθούν μετά τις 31 Μαρτίου και μέχρι τη λήξη του προγράμματος ο οφειλόμενος πρόσθετος φόρος ορίζεται στο 10% του κύριου φόρου που προκύπτει από τη δήλωση.

Περαιτέρω επιβαρύνσεις προβλέπονται στην περίπτωση όπου έχει κοινοποιηθεί ειδοποίηση προσωρινού ελέγχου με την προσαύξηση να τριπλασιάζεται και να φτάνει ως και το 30%. Όσο πιο πίσω πηγαίνουμε στο παρελθόν τόσο προσαυξάνεται. Για παράδειγμα, για τα έτη πριν το 2002 ο συντελεστής προσαύξησης είναι 25% ενώ για τα έτη μετά το 2010 είναι μηδέν. Στη ρύθμιση θα μπορούν να υπαχθούν και οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μετά από έλεγχο.

Για τις ηλεκτρονικές πληρωμές το νομοσχέδιο προβλέπει πως σταδιακά θα καταστεί υποχρεωτική η αποδοχή πιστωτικών καρτών από όλες τις επιχειρήσεις και όσοι δεν συμμορφωθούν θα έρθουν αντιμέτωποι με κυρώσεις.

Το αφορολόγητο θα «κτίζεται» με την υποχρέωση των φορολογουμένων να καλύπτουν μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής τουλάχιστον το 10% για εισοδήματα 1-10.000 ευρώ, 15% για εισοδήματα 10.000,01-30.000 ευρώ και 20% για εισοδήματα 30.000,01-60.000 ευρώ (κλιμακωτά ανά τμήμα εισοδήματος).

Από την υποχρέωση πληρωμής με κάρτες θα εξαιρούνται υπερήλικες και κάτοικοι μικρών οικισμών, ωστόσο αυτοί θα απαιτείται να προσκομίζουν αποδείξεις ίσης αξίας.

Οι συναλλαγές με κάρτες θα μετέχουν σε δημόσιες κληρώσεις με χρηματικά έπαθλα ή παροχές σε είδος. Η αξία των βραβείων θα αγγίζει τα 12 εκατ. ευρώ ετησίως.

Τέλος, με το νομοσχέδιο μειώνεται από 1.500 σε 500 ευρώ το ύψος των συναλλαγών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων πάνω από το οποίο οι συναλλαγές πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση πλαστικού χρήματος.

Τέλος, με το νομοσχέδιο μειώνεται από 1.500 σε 500 ευρώ το ύψος των συναλλαγών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων πάνω από το οποίο οι συναλλαγές πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση πλαστικού χρήματος.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ