ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καυτές» εισφορές στους μηχανικούς για κύρια ασφάλιση

«Καυτές» εισφορές στους μηχανικούς για κύρια ασφάλιση

«Καυτές» είναι οι εισφορές που καλούνται να πληρώσουν για κύρια ασφάλιση οι μηχανολόγοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί του ιδιωτικού τομέα.

Τις ασφαλιστικές εισφορές που θα καταβάλουν οι μισθωτοί μηχανικοί ορίζει σχετική εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), στην οποία ανακοινώθηκε η ένταξη στον ΕΦΚΑ των μισθωτών του τ. ΕΤΑΑ–τομέας ΤΣΜΕΔΕ–απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ, για ορισμένες κατηγορίες οι εισφορές διπλασιάζονται με την επιβάρυνση να φτάνει το 46,06%.

Όπως αναφέρει η “Καθημερινή”, η εγκύκλιος αφορά τις εξής κατηγορίες ασφαλισμένων:

-Μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, κλπ) μισθωτοί (Ιδιωτικού τομέα)

-Οι υπομηχανικοί των σχολών του Ν.Δ. 3971/59 που τελούσαν υπό την εποπτεία του Ε.Μ.Π. (Ν.915/79), εφόσον, μετά την ημερομηνία εγγραφής τους στο τ. ΕΤΑΑ–ΤΣΜΕΔΕ έχουν καταστεί μισθωτοί

-Οι έμμισθοι υπομηχανικοί του Ν.1027/80 και Ν.1028/80

Τα ποσοστά της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη - ασφαλισμένου για τον κλάδο κύριας σύνταξης διαμορφώνονται ως εξής:

Όπως ορίζει η εγκύκλιος, καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20%, επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη.

Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για λογαριασμό του οποίου οι ασφαλισμένοι των παραπάνω κατηγοριών παρέχουν τις υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι παροχής.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται και στις κατηγορίες αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις περί εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ