ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεράστιο το κόστος στην Ελλάδα από το «brain drain»

Τεράστιο το κόστος στην Ελλάδα από το «brain drain»

Στα χρόνια της κρίσης και των Μνημονίων το μεγαλύτερο εξαγώγιμο προϊόν της Ελλάδας είναι το επιστημονικό της προσωπικό, με την αξία του σύμφωνα με έρευνα της Endeavor Greece να ανέρχεται σε 12 δισ. ευρώ ετησίως.

Τόση υπολογίζεται ότι είναι η συμβολή των Ελλήνων στις χώρες εγκατάστασής τους όσον αφορά στο ΑΕΠ, ενώ οι ίδιοι εργαζόμενοι ενισχύουν και τα έσοδα των χωρών αυτών κατά 9,1 δισ. ετησίως. Από αυτά τα 7,9 δισ. αφορούν σε φόρους εισοδήματος και εισφορές και το 1,2 δισ. ευρώ σε έσοδα από ΦΠΑ.

Στοιχεία ερευνών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας επαρκούν για να καταδειχθεί η αυξητική τάση της διαρροής εγκεφάλων (brain drain) και των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που συνεπάγεται.

Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος εκτιμούσε ότι ο αριθμός των νέων ηλικίας 25-39 ετών που έφυγαν από την Ελλάδα την περίοδο 2008-2013 ανερχόταν σε περίπου 223.000. Οι 139.041 από αυτούς έφυγαν μετά το 2010, όταν η χώρα εισήλθε στην περιπέτεια των μνημονίων που στέρησε από τη χώρα πάνω από ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας.

Ερευνά της Endeavor Greece εκτιμούσε ότι η διαρροή ταλέντων αφορά σε 350.000-427.000 νέους ανθρώπους.

Έρευνα της KPMG με θέμα την αγορά εργασίας και τη μετανάστευση των Ελλήνων, κατέδειξε πως ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων που έφυγαν την περίοδο 2008-2016 ανέρχεται σε περίπου 450.000.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ