ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το 79,2% των οφειλετών του Δημοσίου χρωστούν λιγότερα από 2.000 ευρώ

Το 79,2% των οφειλετών του Δημοσίου χρωστούν λιγότερα από 2.000 ευρώ

Μπορεί οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία να ανέρχονται σήμερα στο δυσθεώρητο ύψος των 94 δισ. ευρώ, ωστόσο από τους συνολικά 4,4 εκατομμύρια φορολογουμένους που χρωστούν στο κράτος, το 79,2% ή περίπου 3,41 εκατομμύρια έχουν χρέη μόλις 1,3 δισ. ευρώ, με τις οφειλές τους να κυμαίνονται από 10 έως 2.000 ευρώ. Αντιθέτως, 69 φορολογούμενοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα, διαθέτουν ληξιπρόθεσμα χρέη 28,6 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στο 30,8% των συνολικών υπερήμερων οφειλών προς το Δημόσιο.

Από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από τον επικεφαλής της Αρχής Γιώργο Πιτσιλή όσον αφορά στις κατανομές του πλήθους των οφειλετών και του ποσού των οφειλών του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου παρατηρείται ότι :

  • Ποσοστό 2% (1,821 δισ. ευρώ) από το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στα τέλη του 2016 (92,882 δισ. ευρώ), διακρατείται από το 83,8 % (3.614.047 οφειλέτες) του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλετών (4.312.287 οφειλέτες) με βασική οφειλή που δεν ξεπερνά το ποσό των 3.000 ευρώ.
  • Ποσοστό 0,4% (16.290 οφειλέτες) του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλετών (4.312.287 οφειλέτες) διακρατά το 84,8% (78,793 δισ. ευρώ) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, οι οποίοι έχουν βασική οφειλή άνω των 300.000 ευρώ.
  • Στις ενδιάμεσες κατηγορίες βασικής οφειλής από 3.001 ευρώ έως 300.000 ευρώ παρατηρούμε πως ποσοστό 15,8% (681.950 οφειλέτες) του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλετών διακρατά ποσοστό 13,8% (12,268 δισ. ευρώ) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

Από το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος ποσοστό 48% αφορά σε μη φορολογικά έσοδα (πρόστιμα, δάνεια κλπ), ποσοστό 27,2% αφορά έμμεσους φόρους (Φ.Π.Α., πρόστιμα έμμεσων φόρων κλπ), ποσοστό 21,9% άμεσους φόρους (Φόροι εισοδήματος, περιουσίας κλπ) και ποσοστό 3% αφορά λοιπά μη φορολογικά έσοδα.

Οι κυριότερες επιμέρους κατηγορίες φόρων, που συνθέτουν το ληξιπρόθεσμο χρέος αφορούσαν στα τέλη του 2016 σε φορολογικά πρόστιμα (31,582 δισ. ευρώ ή το 34% του συνόλου), σε μη καταβεβλημένο ΦΠΑ (ποσό 19,974 δισ. ευρώ ή 21,5% του συνόλου) και σε φόρο εισοδήματος (ποσό 17,211 δισ. ευρώ ή το 18,5% του συνόλου των ληξιπροθέσμων).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ