ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το δημόσιο άντλησε 2,925 δισ. ευρώ από δημοπρασία εντόκων γραμματίων

Το δημόσιο άντλησε 2,925 δισ. ευρώ από δημοπρασία εντόκων γραμματίων
REUTERS/Regis Duvignau/Illustration

Δύο δημοπρασίες εντόκων γραμματίων τρίμηνης και εξάμηνης διάρκειας εξασφάλισαν στο δημόσιο συνολικό ποσό 2,925 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, αντλήθηκε το ποσό των 1,3 δισ. ευρώ κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας με επιτόκιο 2,70%, αμετάβλητο συγκριτικά με την προηγούμενη δημοπρασία εντόκων γραμματίων αντίστοιχης διάρκειας. Το ύψος των προσφορών υπερκάλυψε κατά 1,3 φορές το αρχικώς δημοπρατούμενο ποσό του 1 δισ. ευρώ

Κατά τη δημοπρασία των εντόκων εξάμηνης διάρκειας αντλήθηκαν 1,625 δισ. ευρώ με επιτόκιο 2,97% αμετάβλητο συγκριτικά με την προηγούμενη δημοπρασία εντόκων αντίστοιχης διάρκειας. Το ύψος των προσφορών υπερκάλυψε κατά 1,3 φορές το αρχικώς δημοπρατούμενο ποσό των 1,250 δισ. ευρώ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ