ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναβαθμίζεται η συνεργασία των Κεφαλαιαγορών Ελλάδος και Κίνας

Αναβαθμίζεται η συνεργασία των Κεφαλαιαγορών Ελλάδος και Κίνας
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθηγητής Χαράλαμπος Γκότσης ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην υπογραφή Διμερούς Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κίνας θα προχωρήσει η ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Δεδομένης της παρουσίας πολλών ελληνικών εισηγμένων εταιρειών στην Κίνα, αλλά και της βούλησης πολλών επιχειρήσεων για ακόμη στενότερη συνεργασία με κινέζους επενδυτές, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε να καταστήσει πιο ενεργή τη σχέση με τις κινεζικές Αρχές.

Προς το σκοπό αυτό ο επικεφαλής της Αρχής Καθηγητής Χαράλαμπος Γκότσης θα μεταβεί στο Πεκίνο κατά το χρονικό διάστημα από 27 Αυγούστου έως και 2 Σεπτεμβρίου 2017, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην υπογραφή του Πρωτοκόλλου και να πραγματοποιήσει επαφές με αξιωματούχους και επενδυτές.

Οι εργασίες διοργανώνονται από κοινού από τις Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας και της Κίνας και από τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα διεξαχθούν στο Πεκίνο κατά το χρονικό διάστημα από 29 Αυγούστου έως και 1η Σεπτεμβρίου 2017.

Σκοπός των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας είναι η εδραίωση και εφαρμογή διαδικασίας παροχής συνδρομής μεταξύ των Επιτροπών Κεφαλαιαγορών, προκειμένου να διευκολυνθούν στην άσκηση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί για θέματα κινητών αξιών.

Με βάση τα Πρωτόκολλα αυτά, εμπιστευτικές πληροφορίες χρήσιμες στις εποπτικές αρχές, μπορούν να ανταλλάσσονται με σκοπό την άσκηση εποπτείας και τη συμμόρφωση των εποπτευόμενων φορέων προς τις ισχύουσες θεσμικές ρυθμίσεις.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ