ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επένδυση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια με οδηγό τον ψηφιακό μετασχηματισμό από την ΕΔΑ Αττικής

Επένδυση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια με οδηγό τον ψηφιακό μετασχηματισμό από την ΕΔΑ Αττικής

Του κ Πιέρρου Χατζηγιάννη*

Το να σχεδιάσει κανείς την επόμενη μέρα στη μετά Covid–19 εποχή, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, είναι απαραίτητο να συνυπολογίσει, αφενός τις σημαντικές προκλήσεις που φέρνει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, σε συνδυασμό με τον ψηφιακό μετασχηματισμό που καθοδηγεί τις εξελίξεις σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και αφετέρου, τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσα από την αναπτυξιακή δυναμική του πολυσυζητημένου Ταμείου Ανάκαμψης και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Κομβικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, καθώς κινεί κάθε παραγωγική διαδικασία, κατέχει ο τομέας της ενέργειας, ο οποίος υπόκειται, σήμερα, στις επιπτώσεις της διαταραχής που προκάλεσε η κρίση της πανδημίας στην παραγωγή και τη ζήτηση, ενώ παράλληλα, μετασχηματίζεται ριζικά. Ιδιωτικοποιήσεις, απελευθέρωση της αγοράς, επενδύσεις στη δημιουργία πράσινου χαρτοφυλακίου και υποδομών, αλλά και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, είναι ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου ενεργειακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Όμως, το πιο βασικό όλων, αφορά στην ενεργειακή μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας.

Τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (EU Green Deal) όσο και του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), θέσαμε φιλόδοξους στόχους που αφορούν στην ενίσχυση του ρόλου του φυσικού αερίου -ως καύσιμο «γέφυρα»- στο ενεργειακό μείγμα, με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, με απώτερο στόχο μια πιο «πράσινη», βιώσιμη οικονομία και καθημερινότητα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ΕΔΑ Αττικής επιτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αποστολή, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας. Εξασφαλίζει καθημερινά τις συνθήκες ώστε το φυσικό αέριο να φθάνει με ασφάλεια σε όσο το δυνατό περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις της Αττικής, και αποτελεί ένα σημαντικό μοχλό για την επέκταση της χρήσης του καυσίμου στη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας, αλλά και την ενίσχυση του μεριδίου που κατέχει στο συνολικό ενεργειακό μείγμα. Σήμερα, η ΕΔΑ Αττικής, διανέμει 4,5 εκ. MWh φυσικού αερίου ετησίως, σε περισσότερα από 430.000 νοικοκυριά, 232 μεγάλους βιομηχανικούς και εμπορικούς καταναλωτές, μέσα από 172.000 ενεργά σημεία παράδοσης στο δίκτυό της, το οποίο εκτείνεται σε περισσότερα από 3.900 χιλιόμετρα και καλύπτει 52 Δήμους της Αττικής. Επεκτείνοντας διαρκώς το δίκτυό της και εστιάζοντας στη πύκνωση των συνδέσεων στο υφιστάμενο δίκτυο, η Εταιρεία επιτυγχάνει με ρυθμούς - ρεκόρ την ενίσχυση της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε ολοένα και περισσότερους Δήμους και περιοχές, ενώ αυξάνει διαρκώς τη διανεμόμενη ποσότητα.

Όλα τα παραπάνω είναι αυτονόητα. Ως σύγχρονη Εταιρεία, με σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό, η ΕΔΑ Αττικής, προετοιμάζεται, κυρίως, για το αύριο. Και όπως ισχύει σε όλους τους κλάδους, έτσι και στην ενέργεια, το «αύριο» περνά μέσα από την ψηφιοποίηση και την καινοτομία. Κατ’ επέκταση, στην ΕΔΑ έχουμε ήδη θέσει σε εφαρμογή το νέο, εγκεκριμένο πενταετές πλάνο ανάπτυξης, με προϋπολογισμό 132 εκατ. ευρώ που εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, τη διαρκή επένδυση στον εμπλουτισμό του ενεργειακού μείγματος με καινοτόμες πρωτοβουλίες και ασφαλώς, στον ψηφιακό μετασχηματισμό που θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ.

Οι 254 άψογα καταρτισμένοι εργαζόμενοι και στελέχη της ΕΔΑ Αττικής, αφουγκράγονται τις απαιτήσεις και ανάγκες που φέρνει το μέλλον, και τοποθετούν την Εταιρεία μπροστά από τις εξελίξεις του ενεργειακού τομέα. Προς αυτή την κατεύθυνση ψηφιοποιούμε τις εσωτερικές διαδικασίες και ενσωματώνουμε σύγχρονες τεχνολογίες, με εγκατάσταση ευφυών συστημάτων μέτρησης στις νέες συνδέσεις, ενώ αντικαθιστούμε σταδιακά, συστήματα παλαιότερης τεχνολογίας με νέες, «έξυπνες» συσκευές αυξημένων δυνατοτήτων και λειτουργιών. Έτσι πετυχαίνουμε τη βελτίωση της αποδοτικότητας, ενώ την ίδια στιγμή προσφέρουμε αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης στους πελάτες μας. Η ΕΔΑ Αττικής επενδύει, παράλληλα, στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων του προσωπικού της, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στις σύνθετες ανάγκες του ρόλου που καλείται να επιτελέσει. Άλλωστε, η καινοτομία δίχως τους ανθρώπους που την ενσαρκώνουν και της δίνουν νόημα, στερείται αξίας.

Ταυτόχρονα, ενισχύουμε διαρκώς την εξωστρέφεια της Εταιρείας. Πιστοί στη δέσμευσή μας, το φυσικό αέριο να φθάσει σε όσο το δυνατό περισσότερους καταναλωτές στην Περιφέρεια Αττικής είμαστε σε συνεχή διαβούλευση με τους Δήμους και την Πολιτεία, για να σχεδιάσουμε και υλοποιήσουμε καινοτόμες πρωτοβουλίες, καθώς και να θέσουμε σε εφαρμογή νέα προγράμματα επιδότησης εγκατάστασης συστημάτων θέρμανσης φυσικού αερίου, για να δώσουμε κίνητρα στους καταναλωτές προκειμένου να συνδεθούν στο δίκτυό μας. Αυτό το πετυχαίνουμε μοχλεύοντας όλους τους διαθέσιμους πόρους, είτε μέσω της αξιοποίησης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε, τέλος μέσω χρηματοδότησης που προέρχεται από τους Δήμους.

Η εξωστρέφεια δεν σταματά, όμως, στα σύνορα της Περιφέρειας Αττικής, ούτε της Ελλάδας. Η αξία και η σημασία της αποστολής της ΕΔΑ Αττικής, καθώς και η αναπτυξιακή δυναμική της αναγνωρίζεται χάρη στη συμμετοχή μας σε διεθνείς φορείς και οργανισμούς, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Eurogas, που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας εύρυθμης αγοράς φυσικού αερίου στις χώρες της Ε.Ε., αλλά και την ενίσχυση του ρόλου του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα των χωρών - μελών. Η συμμετοχή της ΕΔΑ Αττικής στον Eurogas αναδεικνύει το ρόλο της Εταιρείας στην περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου στο εγχώριο μείγμα, ενώ μας προσφέρει, παράλληλα, τη δυνατότητα να συμβάλλουμε ακόμη πιο ενεργά στην ενίσχυση, ανάπτυξη και εξέλιξη της αγοράς φυσικού αερίου στη χώρα μας.

Στην ΕΔΑ Αττικής πιστεύουμε ακράδαντα ότι η καινοτομία είναι το πλέον απαραίτητο εργαλείο για να μπορεί μια εταιρεία να παράγει πραγματική αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders). Έτσι, ενσωματώνουμε την καινοτομία τόσο για την ανάπτυξη του ενεργειακού προϊόντος μας, όσο και για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μας μείγματος, μέσω της παραγωγής ενέργειας από γαλάζιο Η2. Το υδρογόνο αποτελεί, ως γνωστό, το καύσιμο του μέλλοντος, καθώς το διακρίνουν σημαντικά πλεονεκτήματα: είναι ένα καύσιμο καθαρό, ασφαλές, αποδοτικό και οικονομικό. Προς αυτή την κατεύθυνση, συμμετέχουμε από κοινού με το Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε ένα πιλοτικό ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά στην έγχυση υδρογόνου στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου.

Το πλάνο της ΕΔΑ Αττικής για τη νέα εποχή της ενέργειας είναι ξεκάθαρο. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια, ενώ με οδηγό τον ψηφιακό μετασχηματισμό, δημιουργούμε συνεχώς προστιθέμενη αξία για όλους τους συντελεστές της αγοράς, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον, την οικονομία, και τους μετόχους της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεσμεύεται και εργάζεται έμπρακτα για την ισόρροπη ανάπτυξη και επέκταση του δικτύου της σε όλη την Περιφέρεια Αττικής, με στόχο να στηρίξει την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Η Διοίκηση και οι άνθρωποι της ΕΔΑ Αττικής, εργαζόμαστε ακούραστα και με αποφασιστικότητα προκειμένου να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον, με βιώσιμους όρους ανάπτυξης, για την Αττική. Η ΕΔΑ Αττικής αποδεικνύει καθημερινά ότι είναι και θα παραμείνει ισχυρός εγγυητής του αναπτυξιακού μέλλοντος της Περιφέρειας και των κατοίκων της, αλλά και ένας σημαντικός παράγοντας στην αγορά ενέργειας της Ελλάδας που επενδύει στο μέλλον, με οδηγούς την Ψηφιοποίηση, την Καινοτομία, την Εξωστρέφεια και πάνω απ’ όλα, το σεβασμό προς το Περιβάλλον και τον άνθρωπο.

*Ο κ Πιέρρος Χατζηγιάννης είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος ΔΣ της ΕΔΑ Αττικής