ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αίτηση ΣΥΡΙΖΑ στην Προανακριτική Επιτροπή

Αίτηση ΣΥΡΙΖΑ στην Προανακριτική Επιτροπή
ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ / ΙΝΤΙΜΕ

Έκτακτη συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής προκειμένου να συζητηθεί το αίτημα του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου περί ακυρότητας της διαδικασίας, σε διαφορετική περίπτωση να αποσταλεί άμεσα η αίτηση αυτή προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Με επιστολή των βουλευτών του μελών της Επιτροπής με επικεφαλής τον Σπύρο Λάππα, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά ακόμη να αναβληθεί η συνεδρίαση της 15ης Ιουλίου 2020 μέχρις ότου αποσταλεί το αποτέλεσμα της έρευνας των δύο Αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου για τους φυσικούς αυτουργούς –Εισαγγελείς Διαφθοράς.

Η αίτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ:

Π Ρ Ο Σ

Κον Πρόεδρο

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΠΛ. ΥΠ. ΔΗΜ. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Α Ι Τ Η Σ Η

Των Βουλευτών Σύριζα μελών της Επιτροπής, δια του Εισηγητή Σπυρίδωνα Λάππα.

Με την παρούσα αίτησή μας κ. Πρόεδρε σας θέτουμε δύο κρίσιμα, κατά την άποψή μας, ζητήματα:

1ον. Στις 10.7.2020 ο «ύποπτος», τον οποίο διερευνούμε, Δημήτριος Παπαγγελόπουλος κατέθεσε αίτηση στην Ειδική Κοινοβουλευτική Προκαταρκτική Επιτροπή(μας στάλθηκε ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία της), που απευθύνεται στο Συμβούλιο Πλημ/κών Αθηνών, με την οποία ζητεί την κήρυξη ακυροτήτων και την άρση των αμφισβήτησεων (κατ' άρθρο 244 παρ. 5 Κ. Π. Δ.), που, κατά την κρίση του, έλαβαν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης. Σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης Υπουργών και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή που λειτουργεί ως Εισαγγελέας Πλημ/κών που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση, έχει νομική υποχρέωση να φέρει την αίτηση αυτή στην Επιτροπή για σύνταξη πρότασης προς το Συμβούλιο Πλημ/κών Αθηνών, προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. Δεν έχει δικαίωμα η Επιτροπή να κρατήσει την αίτηση και να μην διαβιβάσει πρότασή της - όποια και αν είναι αύτη- στο Συμβούλιο Πλημ/κων, που μόνο αυτό έχει κατά νόμο αρμοδιότητα να δεχτεί ή να απορρίψει την αίτηση αυτή.

Δηλαδή το μόνο κατά νόμο αρμόδιο δικαστικό όργανο που έχει την ευχέρεια, τη δυνατότητα και το δικαίωμα να κρίνει εάν αρμοδίως και προσηκόντως ασκείται αυτή η αίτηση του «υπόπτου» είναι το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΚΠΔ, ενώ η Επιτροπή μας, λειτουργώντας ως Εισαγγελέας δεν έχει το δικαίωμα είτε να την κρίνειοριστικώς (επί των θεμάτων που θέτει ο αιτών)είτε να την κρατήσει και να μην την διαβιβάσει στο αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Εμείς ως Επιτροπή-Εισαγγελέας είμαστε ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ να διαβιβάσουμε την αίτηση στο Συμβούλιο, εάν δεν το πράξουμε γεννώνται τεράστια ζητήματα νομιμότητας των ενεργειών μας, και περαιτέρω μία τέτοια παράλειψη νόμιμα επιβαλλόμενης ενέργειας γεννά και ποινικές ευθύνες παράβασης καθήκοντος, αφού το νόμιμο καθήκον μας είναι η άμεση διαβίβαση της αίτησης του «υπόπτου» στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, και η Επιτροπή μας ως Εισαγγελέας έχει την εξουσία να ασκήσει αυτό το καθήκον, και γεννώνται οι όροι οι οποίοι αιτιωδώς δύνανται να στοιχειοθετήσουν και το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας.

​Ισχυρίζεται ο αιτών-«ύποπτος» ότι: «μάλιστα μέχρι το Συμβούλιο Πλημ/κών να αποφανθεί επί της αιτήσεως αυτής, η Ολομέλεια της Βουλής, που λειτουργεί ως συλλογικός Εισαγγελέας, δεν μπορεί να αποφασίσει για την άσκηση ή μη δίωξης κατά του Παπαγγελόπουλου, γιατί αν ακυρωθεί η διαδικασία της προκαταρκτικής εξέτασης δεν έχει νόημα η συζήτηση στην Επιτροπή για το πόρισμα και στην Ολομέλεια της Βουλής για την άσκηση της δίωξης. Δυστυχώς διαβάζουμε από διαρροές που έγιναν από την Βουλή, ότι η Επιτροπή δεν θα συζητήσει την αίτηση και δεν θα συντάξει πρόταση προς το Συμβούλιο Πλημ/κών προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

​Αν η Κοινοβουλευτική Επιτροπή θέσει στο αρχείο την ανωτέρω αίτηση του Παπαγγελόπουλου και δεν προωθήσει πρόταση προς το Συμβούλιο Πλημ/κών και αν

προχωρήσει χωρίς την έκδοση βουλεύματος από το Συμβούλιο Πλημ/κών στην σύνταξη πορίσματος και η Ολομέλεια της Βουλής στην λήψη απόφασης για άσκηση ποινικής δίωξης, αυτά θα είναι και εκ προθέσεως παράνομα, αλλά και αξιόποινα. Παράλληλα μια τέτοια ενέργεια θα θυμίζει λογικές "του αποφασίζουμε και διατάσσουμε". Δεν θα τους περάσει όμως, γιατί η αίτηση αυτή θα κατατεθεί απευθείας στο Συμβούλιο Πλημ/κών Αθηνών, οπότε είναι υποχρεωμένο αυτό να ζητήσει την πρόταση της Κοινοβουλευτικής Προκαταρκτικής Επιτροπής.

Επί τέλους η ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ ας σταματήσουν να θυσιάζουν τη νομιμότητα και τα

ανθρώπινα δικαιώματα, στο βωμό των μικροκομματικών συμφερόντων».

​Κύριε Πρόεδρε, επειδή εμείς ως Βουλευτές του Σύριζα που μετέχουμε στην Επιτροπή, κρίνουμε ότι πράγματι δεν έχουμε τη νομική δυνατότητα ή τη δικονομική ευχέρεια να κρατήσουμε ή να θέσουμε στο αρχείο την παραπάνω αίτηση του «υπόπτου» Δημητρίου Παπαγγελόπουλου και να μην τηναποστείλουμε στο Συμβούλιο Πλημμελειδικών προς το οποίο απευθύνεται δια της Επιτροπής μας, σε περίπτωση που δεν αποσταλεί, διαχωρίζουμε εμφατικά και ρητά τη θέση μας, και η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά σε σας ως Πρόεδρο και στη διαμορφωμένη στην Επιτροπή πλειοψηφία ΝΔ και ΚΙΝ.ΑΛ.

​Επειδή άλλωστε η σχετική αυτή αίτηση του «υπόπτου» Δημητρίου Παπαγγελόπουλου στηρίζεται στις διατάξεις του ΚΠΔ και ανάγεται υπό γενική έννοια στα υπερασπιστικά του δικαιώματα που του παρέχονται από τον ΚΠΔ, αλλά και από νομικά κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος, που ο ίδιος αναφέρει στην αίτησή του, και θα ήταν προσβολή των δικαιωμάτων του αυτών, εάν προβαίναμε σε μία μη νόμιμη υποχρέωσή μας, δηλαδή να μην αποστείλουμε-διαβιβάσουμε την αίτησή του στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, και αυτό ας αποφασίσει ό,τι κρίνει αρμοδίως και νομίμως.

2ον. Όπως πληροφορούμαστε από δημοσιεύματα των ΜΜΕ(εντύπων και ηλεκτρονικών)οι δύο Αντιεισαγγελείς του Αρείου Πάγου που ερευνούσαν τις πιθανές ευθύνες των Εισαγγελέων Διαφθοράς έχουν αποστείλει πόρισμα ή πορίσματα προς τον Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών για ενέργειές του(;;;;;), χωρίς η Επιτροπή μας που ερευνά ευθύνες του ηθικού αυτουργού (Δημητρίου Παπαγγελόπουλου) αυτών των Εισαγγελέων Διαφθοράς που ονομάζονται φυσικοί αυτουργοί, χωρίς η Επιτροπή μας να έχει παραλάβει το πόρισμα ή τα πορίσματα των δύο Αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου. Και ευχερώς γίνεται αντιληπτό, ιδίως για τους νομικούς-μέλη της Επιτροπής μας, ότι η απόφαση-πόρισμα ή πορίσματα των δύο Αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου αποτελούν sine qua non έγγραφα για την κατάφαση οποιασδήποτε περαιτέρω ενέργειάς μας, δεδομένου του παρακολουθηματικού χαρακτήρα της ευθύνης του ηθικού αυτουργού σε σχέση με την αντίστοιχη του φυσικού αυτουργού. Αλήθεια κ. Πρόεδρε, είστε κι εσείς νομικός και κατανοείται ότι αυτό που θέτουμε είναι μείζον δικονομικό ζήτημα, πως είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε πόρισμα ως Επιτροπή χωρίς να γνωρίζουμε το ακριβές περιεχόμενο του πορίσματος ή των πορισμάτων των δύο Αντιεισαγγελέων που έχουν ερευνήσει (ίσως και καταλήξει)τις τυχόν ευθύνες των φυσικών αυτουργών; Εάν η Επιτροπή μας αντιπαρέλθει το παρόν αίτημά μας θα πρόκειται κατά κυριολεξία για «κολοβή» Επιτροπή(κατά το «κολοβό κοινοβούλιο της Αγγλίας κάπου στον 17ο αιώνα), αφού αυτή θα ερευνά ευθύνες του ηθικού αυτουργού χωρίς να γνωρίζει ποια είναι η τύχη των πράξεων των φυσικών αυτουργών. Θα είναι μία ακόμα πρωτόγνωρη, πρωτοφανής, και μη νόμιμη απόφαση και ενέργεια εάν προχωρήσουμε στη σύνταξη πορίσματος χωρίς να γνωρίζουμε το ακριβώς αποτέλεσμα της έρευνας για τους φυσικούς αυτουργούς από τους Αντιεισαγγελείς του Αρείου Πάγου. Παρίσταται λοιπόν επείγων λόγος αναβολής της συνεδρίασης της 15ης Ιουλίου 2020 μέχρι ότου μας κοινοποιηθεί το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής, που επέχει θέση προκρίματος για την σύνταξη του πορίσματος της Επιτροπής μας.

​ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ –ΖΗΤΟΥΜΕ

​1ον. Να εγγράψετε όλα τα αιτήματα που περιλαμβάνονται στην παραπάνω αίτηση του «υπόπτου» Δημητρίου Παπαγγελόπουλου στην ημερήσια διάταξη μίας έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής μας, άλλως να αποστείλετε-διαβιβάσετε άμεσα την αίτηση αυτή προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, προς το οποίο απευθύνεται και όπως σχετικά αιτείται με την σχετική αίτησή μου ο Δημήτριος Παπαγγελόπουλος.

​2ον. Αναβάλλετε τη συνεδρίαση της 15ης Ιουλίου 2020 μέχρις ότου αποσταλεί το αποτέλεσμα της έρευνας των δύο Αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου για τους φυσικούς αυτουργούς –Εισαγγελείς Διαφθοράς.

​Αθήνα 13 Ιουλίου 2020

​Οι Βουλευτές Σύριζα

1. Σπυρίδων Λάππας, Εισηγητής, 2. Θεοδώρα(Δώρα)Αυγέρη,3. Ιωάννης Γκιόλας, 4. Ιωάννης Ραγκούσης, και 5. Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ