Ο «δρόμος» από την ιδιωτική εκπαίδευση στη διεθνή αναγνώριση!