Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019: Όρια στις δαπάνες θέτει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών
Πηγή: EUROKINISSI/ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Διευκρινίσεις για τις εκλογικές δαπάνες και την προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, παρέχει εγκύκλιος που υπογράφει ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης.

Όπως σημειώνεται στην πολυσέλιδη εγκύκλιο, στο ρυθμιστικό πεδίο των διατάξεων του σχετικού ν. 3870/2010, εμπίπτουν οι δημοτικοί και περιφερειακοί συνδυασμοί, καθώς και οι υποψήφιοι περιφερειάρχες, δήμαρχοι, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι.

Αντίθετα δεν εμπίπτουν οι συνδυασμοί υποψηφίων για τις κοινότητες άνω των 300 κατοίκων, οι υποψήφιοι σύμβουλοι των κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων, καθώς και οι υποψήφιοι πρόεδροι κοινοτήτων κάτω των 300 κατοίκων. 

Στους περιορισμούς που τίθενται, είναι η χρηματοδότηση με ποσά μεγαλύτερα των 2.000 ευρώ από το ίδιο πρόσωπο προς συνδυασμό ή μεγαλύτερα των 500 ευρώ προς υποψηφίους.

oriaexodon.jpg

Συνδυασμοί αλλά και υποψήφιοι οφείλουν να έχουν τραπεζικό λογαριασμό και αυτό διότι:

  1. Τα έσοδα των συνδυασµών και των υποψηφίων, µε την επιφύλαξη των εσόδων από εισιτήρια εκδηλώσεων, διακινούνται σε ποσοστό 100% του συνολικού ύψους τους µέσω τραπεζικών λογαριασµών.
  2. Οι δαπάνες των συνδυασµών και των υποψηφίων διακινούνται οµοίως µέσω τραπεζικών λογαριασµών, σε ποσοστό 95% του συνολικού ύψους.

iii. Το ύψος του λογαριασµού δεν µπορεί να υπερβεί το επιτρεπόµενο ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών των συνδυασµών και των υποψηφίων.

dapanes.jpg

Απαγορεύονται η χρηµατοδότηση και κάθε είδους παροχές προς περιφερειακούς και δηµοτικούς συνδυασµούς και προς υποψήφιους περιφερειακούς και δηµοτικούς συµβούλους από:

- Φυσικά πρόσωπα που είναι οφειλέτες των οικείων ΟΤΑ για ποσό άνω των 1.000 ευρώ

- ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ και ιδρύµατα

- ΟΤΑ κάθε βαθµού, ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών

- Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ηµερησίων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών ή ιδιοκτήτες διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών φορέων, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών.

- Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι υπάλληλοι των οικείων ΟΤΑ ή των αντιστοίχων νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών.

dapanes1.jpg

Επίσης, δεν επιτρέπεται η λήψη τραπεζικών δανείων µε σκοπό τη χρηµατοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων.

Διαβάστε ΕΔΩ την εγκύκλιο 

Διαβάστε επίσης