ΕΛΛΑΔΑ

Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για τον προϋπολογισμό των μεταπτυχιακών

Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για τον προϋπολογισμό των μεταπτυχιακών
EUROKINISSI/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε ο τρόπος με τον οποίο θα καταρτίζονται οι προϋπολογισμοί των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, από τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας.

Τα παραπάνω έρχονται να υλοποιήσουν τα όσα προβλέπει ο νόμος Γαβρόγλου για τα μεταπτυχιακά (4485/2017), που ψηφίστηκε τον περασμένο Αύγουστο. Υπενθυμίζεται, ότι προβλέπεται επίσης, ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας να συντάσσεται κάθε χρόνο και για πέντε συνεχή χρόνια, όπως επίσης και η έκθεση βιωσιμότητας του ΠΜΣ.

Σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας του ΠΜΣ θα πρέπει να περιέχει την καταγραφή των αναμενόμενων εσόδων και εξόδων του. Στα έσοδα, όπως είναι προφανές, θα αναγράφονται οι πηγές χρηματοδότησης, και τα αντίστοιχα ποσά (αναμενόμενες εισροές) από κάθε πηγή χρηματοδότησης.

Στα έξοδα, θα αναγράφονται τα λειτουργικά έξοδα των ΠΜΣ, με τα αντίστοιχα ποσά, με το 70% των εξόδων να κατανέμονται, μεταξύ άλλων, σε δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού, χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, δαπάνες αναλωσίμων, μετακινήσεων διδασκόντων του ΠΜΣ, μετακινήσεων φοιτητών του ΠΜΣ για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ, έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, έξοδα δημοσιότητας προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού και οργάνωσης συνεδρίου.

Το 30% θα πρέπει να αφορά κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος, με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των ΠΜΣ που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.

Εξάλλου, η έκθεση βιωσιμότητας συνδέεται με τη μελέτη σκοπιμότητας του ΠΜΣ και θα περιέχει μεταξύ άλλων την αναγραφή των προγραμμάτων των ΠΜΣ που οργανώνονται από το Τμήμα και την αιτιολόγηση της διαθεσιμότητας/ύπαρξης των υποδομών και της δυνατότητας του διδακτικού προσωπικού να εμπλακεί σε ένα επιπλέον πρόγραμμα χωρίς να αμελήσει τις κατά νόμο υποχρεώσεις του. Ακόμη, θα περιλαμβάνει τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης που προβλέπονται, εκτός της αύξησης των τελών φοίτησης, αν ο αριθμός των φοιτητών δεν είναι ο αναμενόμενος για να υλοποιηθεί ο προτεινόμενος προϋπολογισμός.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ