ΕΛΛΑΔΑ

Δεσμεύθηκαν προσωρινά οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Παπαευαγγέλου

Δεσμεύθηκαν προσωρινά οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Παπαευαγγέλου
Reuters

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος προχώρησε σε προσωρινή δέσμευση όλων των τραπεζικών λογαριασμών του επιχειρηματία Ευάγγελου Παπαευαγγέλου και των εταιρειών του.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές το πάγωμα των καταθέσεων του πρώην αντιπροέδρου της Jumbo, ο οποίος πουλούσε ακίνητα σε Κινέζους επενδυτές για να λαμβάνουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα μέσω Golden Visa και εισέπραττε το τίμημα μέσω POS ελληνικών τραπεζών που είχε μεταφέρει στην Κίνα, έγινε με επίκληση των νέων διατάξεων για το ξέπλυμα χρήματος.

Το άρθρο 42 του Ν. 4557/2018 προβλέπει πως όταν διεξάγεται έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα, η απαγόρευση της κίνησης λογαριασμών, τίτλων και χρηματοπιστωτικών προϊόντων, του ανοίγματος θυρίδων και της μεταβίβασης ή εκποίησης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου μπορεί να διαταχθεί σε επείγουσες περιπτώσεις από την Πρόεδρο της Αρχής.

Τα σχετικά, με τη δέσμευση, στοιχεία και αντίγραφο του φακέλου της υπόθεσης διαβιβάζονται στον αρμόδιο Εισαγγελέα, χωρίς αυτό να παρακωλύει τη συνέχιση της έρευνας από την Αρχή. Ακόμη, προβλέπει πως όταν διεξάγεται τακτική ανάκριση για αδικήματα σχετικά με ξέπλυμα χρήματος μπορεί ο ανακριτής, με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, να απαγορεύσει την κίνηση κάθε είδους λογαριασμών, τίτλων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, καθώς και το άνοιγμα των θυρίδων θησαυροφυλακίου του κατηγορουμένου, έστω και κοινών οποιουδήποτε είδους με άλλο πρόσωπο, εφόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι οι λογαριασμοί, οι τίτλοι, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή οι θυρίδες περιέχουν χρήματα ή πράγματα που προέρχονται από ξέπλυμα.

Το ίδιο ισχύει και όταν διεξάγεται ανάκριση σχετική με ξέπλυμα χρήματος και υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι οι λογαριασμοί, οι τίτλοι, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή οι θυρίδες περιέχουν χρήματα ή πράγματα που προέρχονται από την τέλεση του ανωτέρω αδικήματος ή που υπόκεινται σε δήμευση.

Η διάταξη του ανακριτή ή το βούλευμα του συμβουλίου επέχει θέση έκθεσης κατάσχεσης, εκδίδεται χωρίς προηγούμενη κλήση του κατηγορουμένου ή του τρίτου, δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριμένο λογαριασμό, τίτλο, χρηματοπιστωτικό προϊόν ή θυρίδα, γνωστοποιείται με κάθε μέσο, με προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την έγγραφη απόδειξη και επιτρέπουν τη διαπίστωση της γνησιότητάς τους, στο πιστωτικό ίδρυμα ή το χρηματοπιστωτικό οργανισμό και επιδίδεται στον κατηγορούμενο.

Σε κάθε περίπτωση ο ύποπτος τέλεσης της αξιόποινης πράξης δικαιούται να ζητήσει την άρση της διάταξης του ανακριτή ή την ανάκληση του βουλεύματος, με αίτηση που απευθύνεται προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο και κατατίθεται στον ανακριτή ή τον εισαγγελέα, μέσα σε 20 μέρες από την επίδοση σε αυτόν της διάταξης ή του βουλεύματος.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ