ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα: Οι μεγάλοι χαμένοι της οικονομικής κρίσης

Έρευνα: Οι μεγάλοι χαμένοι της οικονομικής κρίσης
Reuters

Τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, που δεν ήταν ίδιες για όλους, χαρτογραφεί έρευνα της διαΝΕΟσις, σημειώνοντας πως κάποιες πληθυσμιακές ομάδες και κάποια επαγγέλματα επλήγησαν περισσότερο από τη μείωση των εισοδημάτων και του βιοτικού επιπέδου, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και άλλα ευρήματα σχετικά με την εργασιακή κινητικότητα, τη «νέα μετανάστευση», και τη διαγενεακή κινητικότητα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη με συντονιστή τον Καθηγητή στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου Μάνο Ματσαγγάνη, την περίοδο 2009-2014 το εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών μειώθηκε κατά 42%, με τη μέση μείωση του μηνιαίου εισοδήματος κατά την ίδια περίοδο να υπολογίζεται στα 513 ευρώ.

Οι χαμένοι της κρίσης

•Η κρίση έπληξε περισσότερο τους εργαζόμενους από ό,τι τους συνταξιούχους.

•Αυξήθηκε σημαντικά ο σχετικός κίνδυνος φτώχειας των παιδιών.

•Το φτωχότερο δεκατημόριο του πληθυσμού το 2014 ήταν κατά 56% φτωχότερο από το αντίστοιχο δεκατημόριο το 2009.

•Το πλουσιότερο δεκατημόριο το 2014 ήταν κατά 42% φτωχότερο από το αντίστοιχο δεκατημόριο το 2009.

Οι απώλειες ήταν μεγαλύτερες για τις οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά από ό,τι για τις οικογένειες χωρίς παιδιά, ή με τρία παιδιά και άνω.

Οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

•Η μείωση της απασχόλησης ήταν μεγαλύτερη για τους άνδρες και για τους κλάδους της οικοδομής (-63%), της βιομηχανίας, του ηλεκτρισμού και της ύδρευσης (-38%).

•Μικρότερη στους τομείς της δημόσιας διοίκησης (-2%) και στον πρωτογενή τομέα (-9%).

•Ο αριθμός εργαζομένων μειώθηκε περισσότερο στις μικρότερες ηλικίες, με τους εργαζόμενους έως 29 ετών να μειώνονται στο μισό. Οι εργαζόμενοι ηλικίας 45-64 μειώθηκαν μόνο κατά 9%.

•Η μείωση της απασχόλησης ήταν αντιστρόφως ανάλογη με το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων.

•Οι εργαζόμενοι απόφοιτοι δημοτικού, γυμνασίου λυκείου ή κάποιας μεταλυκειακής εκπαίδευσης μειώθηκαν σημαντικά (από 53% έως 20%).

•Οι εργαζόμενοι με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό αυξήθηκαν κατά 57%.

diagramma

Σχετικά με την εξέλιξη των αμοιβών και την κοινωνική κινητικότητα


•Η μέση αμοιβή μειώθηκε κατά περισσότερο από ένα πέμπτο (-21,8%) ανά εργαζόμενο.

•Η μέση μείωση αμοιβών ήταν 30% (σε αποπληθωρισμένα μεγέθη).

•Στην Ελλάδα είναι 2,2 φορές πιθανότερο κάποιος που έχει μεγαλώσει σε οικογένεια που τα “βγάζει πέρα δύσκολα” να τα βγάζει πέρα δύσκολα και σήμερα ως ενήλικας. Η σχετική πιθανότητα στην ΕΕ είναι ακόμη μεγαλύτερη (2,8).

Πώς μπορεί να αναστραφεί η κατάσταση

Η μελέτη καταλήγει σε κάποιες προτάσεις πολιτικής που η εφαρμογή τους θα μπορούσε να βελτιώσει την υφιστάμενη κατάσταση και αυτές είναι:

1.Γενναίος αναπροσανατολισμός της οικονομικής πολιτικής με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας με καλύτερες αμοιβές.

2.Αναβάθμιση της στάθμης των δεξιοτήτων των εργαζομένων με βελτίωση της ποιότητας όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης από την προσχολική αγωγή μέχρι τη διά βίου μάθηση και εξασφάλιση ίσης πρόσβασης σε όλους.

3.Συστηματικότερη στήριξη του εισοδήματος των φτωχών και των ανέργων μέσα από:
• επέκταση των επιδομάτων ανεργίας ώστε να καλύπτουν περισσότερους ανέργους
• βελτίωση του σχεδιασμού του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων
• θεσμοθέτηση επιδόματος ενοικίου
• καλύτερη εφαρμογή του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης

4.Ανάπτυξη των κοινωνικών υπηρεσιών με:
• γεύματα στα σχολεία για όλους τους μαθητές δημοτικού
• επέκταση της παιδικής φροντίδας σε όλες τις οικογένειες με παιδιά ηλικίας 2-5 ετών.
• αποκατάσταση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” για την εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων
• αποσύνδεση της περίθαλψης από την ασφάλιση

ΔΗΜΟΦΙΛΗ