ΕΛΛΑΔΑ

Σε «χαρτογράφηση» όλων των ΜΚΟ προχωρά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σε «χαρτογράφηση» όλων των ΜΚΟ προχωρά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI

Νέα «μέτωπα» ανοίγει η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που αφενός επιχειρεί να δημιουργήσει για πρώτη φορά ενιαίο μητρώο Μη  Κυβερνητικών  Οργανώσεων (ΜΚΟ) και αφετέρου αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων για όλες τις αγορές ακινήτων -κυρίως των μεγάλων που αφορούν σε χορήγηση «χρυσής βίζα»- από αλλοδαπούς στην Ελλάδα, ώστε να διαπιστωθεί εάν ενδεχομένως προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Η πρώτη «χαρτογράφηση» αφορά όλες ανεξαιρέτως τις ΜΚΟ, οι οποίες δεν έχουν ένα κεντρικό μητρώο αλλά κάθε υπουργείο έχει τις δικές του ανάλογα με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους.

Με τον τρόπο αυτό η Αρχή επιχειρεί να καλύψει το κενό που υπάρχει, ώστε να δοθεί η δυνατότητα άσκησης ενιαίου και ολοκληρωμένου ελέγχου σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αυτές μπορεί να ασκούν και κατά συνέπεια των πηγών χρηματοδότησης που μπορεί να έχουν.

Η δεύτερη αφορά τις αγορές ακινήτων από αλλοδαπούς – φυσικά , νομικά πρόσωπα ή άλλες νομικές οντότητες που μπορούν να αποκτήσουν εμπράγματες αξίες σε ακίνητα.

Στόχος είναι και μέσω αυτής της κίνησης να ελεγχθούν κυρίως οι μεγάλες αγορές, που αφορούν σε χορήγηση «χρυσής βίζα» και να διαπιστωθεί αν ενδεχομένως προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ