ΕΛΛΑΔΑ

Ογκοπλαστική χειρουργική μαστού: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ογκοπλαστική χειρουργική μαστού: Όσα πρέπει να γνωρίζετε
Στις μέρες μας, μία από τις πιο συνήθεις κακοήθεις παθήσεις που εμφανίζονται στο γυναικείο πληθυσμό είναι ο καρκίνος του μαστού. Η έγκαιρη ανίχνευσή του και η διάγνωση στο πρωταρχικό του στάδιο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.

Ποιοι είναι οι τρόποι χειρουργικής αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού;

Παλαιότερα η συνηθέστερη επέμβαση αντιμετώπισης της νόσου ήταν η μαστεκτομή, η οποία απαιτούσε την πλήρη αφαίρεση του μαστού. Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζονται πιο συντηρητικές επεμβάσεις, με εκτομή μόνο της βλάβης και συνεπώς μόνο τμήματος του μαστού.

Έτσι σήμερα η διατήρηση του μαστού επιτυγχάνεται σε ποσοστό μέχρι και 70% των ασθενών. Οι επεμβάσεις αυτές όμως οδηγούν σε δυσάρεστα πολλές φορές αισθητικά αποτελέσματα στο τμήμα του μαστού που παραμένει. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στο μεγάλο μέγεθος του όγκου είστε στην δυσχερή ανατομική του θέση. Το δυσάρεστο αυτό αποτέλεσμα μπορεί να χαμηλώνει την αυτοπεποίθηση της γυναίκας και να την οδηγεί σε ψυχολογική επιβάρυνση.Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη ανάπτυξης μιας νέας τεχνικής, της ογκοπλαστικής χειρουργικής.

Τι αποκαλούμε ογκοπλαστική χειρουργική μαστού;

Η ογκοπλαστική χειρουργική μαστού αποτελεί μια νέα νοοτροπία χειρουργικής προσέγγισης του καρκίνου του μαστού, η οποία επιστρατεύει το συνδυασμό των αρχών της χειρουργικής ογκολογίας και της πλαστικής χειρουργικής. Έτσι ο χειρουργός μπορεί κατά την επέμβαση και να αφαιρεί πλήρως τον όγκο και στη συνέχεια να προχωρεί στην αποκατάσταση του σχήματος του μαστού που εναπομένει. Συχνά δε, για χάρη της συμμετρίας και ομοιομορφίας, προχωρά και σε μικρές παρεμβάσεις και στον άλλον μαστό, ώστε να προκύπτει ένα συνολικά καλό κοσμητικό αποτέλεσμα. Έτσι, επιτυγχάνει την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου, αφήνοντας συγχρόνως ένα ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Κατά την ογκοπλαστική χειρουργική επέμβαση, μετά την αφαίρεση του όγκου σε υγιή όρια, το έλλειμα που δημιουργείται καλύπτεται με μετακίνηση στην περιοχή αυτή ίσου τμήματος ιστού από ένα άλλο σημείο του ίδιου μαστού. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, το έλλειμα αποκαθίσταται με τμήμα ιστού από ένα άλλο μέρος του σώματος ή τέλος ακόμη και με τη χρήση ενθέματος.

Έτσι, αποτρέπεται η ύπαρξη σημαντικού ελλείματος και γενικότερα δυσμορφίας στην εικόνα της ασθενούς μετά το πέρας του χειρουργείου. Απώτερος σκοπός είναι η διατήρηση της αυτοπεποίθησης, της καλής ψυχολογίας και γενικά της ποιότητας ζωής της γυναίκας μέσα από την απουσία δυσάρεστων αισθητικά ουλών που θα της υπενθύμιζαν διαρκώς μια περασμένη τραυματική εμπειρία.

Πότε ενδείκνυται η χειρουργική αυτή επέμβαση;

Κύριες ενδείξεις για την επιλογή της ογκοπλαστικής χειρουργικής μαστού αποτελούν:
• Η ανάγκη αφαίρεσης μεγάλου τμήματος του μαστού της γυναίκας
• Η δυσχερής ανατομική θέση του όγκου
• Μη αποδεκτές κλασικές χειρουργικές τεχνικές λόγω αναμενόμενου δυσάρεστου αισθητικού αποτελέσματος

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ογκοπλαστικής χειρουργικής μαστού;

  • Ευρεία εκτομή του όγκου
  • Καλό αισθητικό αποτέλεσμα
  • Ελάχιστες πιθανότητες ανάγκης επανεγχείρησης
  • Αποφυγή της μαστεκτομής
  • Πιο συγκεκριμένα, υπολογίζεται πως σημαντικό ποσοστό των μαστεκτομών που πραγματοποιούνται ετησίως θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, εάν ο επιβλέπων χειρουργός μαστού εφάρμοζε τις αρχές της ογκοπλαστικής τεχνικής διατήρησης του μαστού.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για μία σωστή και επιτυχή ογκοπλαστική χειρουργική μαστού;

  • Ορθά δομημένη προεγχειρητική διεργασία
  • Προεγχειρητική βιοψία για την ταυτοποίηση του όγκου υπό απεικονιστική καθοδήγηση
  • Συζήτηση του περιστατικού σε ογκολογικό συμβούλιο και αναλυτική ενημέρωση της ασθενούς για τις επιλογές της
  • Επιλογή χειρουργού με πιστοποιητικό και αναγνωρισμένη εκπαίδευση στην ογκοπλαστική χειρουργική από έγκριτο και έγκυρο διεθνώς φορέα εκπαίδευσης.

H σωστή επιλογή του ειδικού χειρουργού

Η επιλογή του σωστού ιατρού παίζει πολύ σημαντικό ρόλο τόσο στο αποτέλεσμα της επέμβασης όσο και στην ψυχολογία της ασθενούς μετά την ολοκλήρωση αυτής. Ο Dr. Aνθιμίδης Γεώργιος MSc, PhD, έχει μακροχρόνια πείρα στον χώρο της Χειρουργικής και της Μαστολογίας, στην οποία έχει πρωτεύσει με Αριστεία. Ο Ειδικός Χειρουργός και Μαστολόγος είναι ο νικητής του βραβείου για τη Διεθνή Ιατρική Πρωτοβουλία στις Η.Π.Α. Chicago, Illinois.

anthimidis photo cnn

Όπως τονίζει ο Ειδικός Χειρουργός Γεώργιος Ανθιμίδης, η ογκοπλαστική χειρουργική αποτελεί πλέον «επανάσταση» στη χειρουργική μαστού, αφού εγγυάται τόσο μία ογκολογικά ασφαλή εκτομή του όγκου, όσο και ένα άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα, στοιχεία στα οποία μειονεκτούν οι κλασικές επεμβάσεις μαστού.

Εάν ο καρκίνος του μαστού αποτελεί πάθηση που σας αφορά, μη διστάσετε να καλέσετε άμεσα στο ιατρείο μας για μία ολοκληρωμένη κλινική εξέταση. Ο Ειδικός Χειρουργός και Μαστολόγος Γεώργιος Ανθιμίδης διαθέτει την επιστημονική κατάρτιση και εκπαίδευση προκειμένου να σας καθοδηγήσει στο κατάλληλο για εσάς πλάνο θεραπείας, ώστε να εφαρμόσετε την καινοτόμα αυτή και άκρως αποτελεσματική χειρουργική προσέγγιση.

Γεώργιος Ανθιμίδης | Ειδικός Χειρουργός – Μαστολόγος

Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ. (Thesis in Breast Cancer)
Πιστοποιητικό Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ογκοπλαστική Χειρουργική Μαστού
Επίσημα αναγνωρισμένο μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μαστολογίας/Ειδικών στον Καρκίνο του Μαστού, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας και της Αμερικανικής Εταιρείας Χειρουργών Μαστού
Ιστοσελίδα: www.anthimidis.gr
Διεύθυνση Ιατρείου : Αδριανουπόλεως 8 (Επανωμής 26), Τ.Κ. 55133, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313048684 | 6973037796
Email: anthimid@gmail.com

ΔΗΜΟΦΙΛΗ