ΕΛΛΑΔΑ

Προειδοποίηση ΑΑΔΕ: Ανατιμήσεις προϊόντων φέρνει το Brexit

Προειδοποίηση ΑΑΔΕ: Ανατιμήσεις προϊόντων φέρνει το Brexit
(AP Photo/Alastair Grant)

Με πρόσθετες τελωνειακές διαδικασίες και διατυπώσεις, καθώς και με επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις λόγω της επιβολής δασμών, θα εισάγονται από τον Απρίλιο στην Ελλάδα προϊόντα και εμπορεύματα προερχόμενα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό αναμένεται να συμβεί εφόσον η χώρα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 30 Μαρτίου χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο.

Ουσιαστικά, τα εμπορεύματα που θα εισέρχονται στη χώρα μας από τη Βρετανία και τη Βόρειο Ιρλανδία θα θεωρούνται ως προερχόμενα από τρίτη μη κοινοτική χώρα και, ως εκ τούτου, θα υποβάλλονται σε πρόσθετους τελωνειακούς ελέγχους και θα υπόκεινται σε δασμούς.

Επιπλέον, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» οι ελληνικές τελωνειακές Αρχές θα μπορούν να ζητούν εγγυήσεις για ενδεχόμενη ή υφιστάμενη τελωνειακή οφειλή από τους εισαγωγείς των προϊόντων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το αποτέλεσμα των αλλαγών αυτών θα είναι να ακριβύνουν σημαντικά από τον Απρίλιο όλα τα εισαγόμενα από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα προϊόντα και εμπορεύματα.

Το κόστος εισαγωγής και διακίνησης των προϊόντων αυτών στη χώρα μας θα αυξηθεί σημαντικά, τόσο εξαιτίας των πρόσθετων χρονοβόρων διαδικασιών τελωνειακού ελέγχου στις οποίες θα υπαχθούν τα προϊόντα αυτά όσο και εξαιτίας της επιβολής εισαγωγικών δασμών.

Αλλαγές στις αγορές και μέσω Διαδικτύου

Ακόμη και τα προϊόντα που θα παραγγέλνουν ηλεκτρονικά -μέσω Διαδικτύου- Έλληνες καταναλωτές από εταιρίες του Ηνωμένου Βασιλείου θα καθυστερούν να φθάσουν στα χέρια τους (εξαιτίας των πρόσθετων τελωνειακών ελεγκτικών διαδικασιών στις οποίες θα υποβάλλονται), ενώ θα καταστούν ακριβότερα, λόγω της επιβολής των εισαγωγικών δασμών.

«Οδηγός»

Τις συνέπειες αυτές και πλήθος άλλες οι οποίες θα προκύψουν από ένα ενδεχόμενο «άτακτο Brexit» περιγράφει «εξαιρετικά επείγουσα» εγκύκλιος που απεστάλη στις 25 Φεβρουαρίου 2019 από τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γ. Πιτσιλή προς όλες τις τελωνειακές υπηρεσίες της χώρας και τους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

Η 12σέλιδη εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, αναλυτικές οδηγίες «προς ενημέρωση και ομοιόμορφη εφαρμογή από όλες τις τελωνειακές αρχές και τους οικονομικούς φορείς, για την περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ενωση στις 30.03.2019 χωρίς συμφωνία αποχώρησης και επομένως χωρίς μεταβατική περίοδο».

Σύμφωνα με τα βασικότερα σημεία της εγκυκλίου:

Εμπορεύματα που θα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. από το Ηνωμένο Βασίλειο θα υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση και μπορεί να υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους, σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα. Τούτο σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι θα εφαρμόζονται τελωνειακές διατυπώσεις, θα πρέπει να υποβάλλονται διασαφήσεις και οι τελωνειακές αρχές θα δύνανται να ζητήσουν εγγυήσεις για ενδεχόμενη ή υφιστάμενη τελωνειακή οφειλή.
Εμπορεύματα που θα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. από το Ηνωμένο Βασίλειο θα υπάγονται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο. Τούτο συνεπάγεται την επιβολή των σχετικών δασμών.
Ορισμένα εμπορεύματα που θα εισέρχονται στην Ε.Ε. από το Ηνωμένο Βασίλειο θα υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών ή προστασίας των εθνικών θησαυρών.
Οι διασαφήσεις εισαγωγής θα υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος ICISnet.
Ταχυδρομικά αντικείμενα που θα αποστέλλονται στη χώρα μας από το Ηνωμένο Βασίλειο (αγορές μέσω Διαδικτύου, αποστολές από ιδιώτη σε ιδιώτη κ.λπ.) είτε μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.) είτε μέσω εταιριών ταχυμεταφοράς, επίσης θα υπόκεινται σε τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής και επιβαρύνονται με τους αναλογούντες δασμούς και φόρους.
Στην περίπτωση παραλαβής μέσω εταιρίας ταχυμεταφοράς, η τελωνειακή διασάφηση θα υποβάλλεται είτε από τον ίδιο τον παραλήπτη είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ορίσει ως αντιπρόσωπό του (συνηθέστερα από την εταιρία ταχυμεταφορών ή από επαγγελματία εκτελωνιστή), κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.
Στην περίπτωση παραλαβής μέσω ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., θα υποβάλλεται διασάφηση για λογαριασμό του παραλήπτη και θα ειδοποιείται ο παραλήπτης για το ποσόν της οφειλής.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ