ΕΛΛΑΔΑ

Κήρυξε πτώχευση επισήμως ο δήμος Γόρτυνας του νομού Ηρακλείου

Κήρυξε πτώχευση επισήμως ο δήμος Γόρτυνας του νομού Ηρακλείου
Sean Gallup/Getty Images/Ideal Image

Μετά τη Σαλαμίνα σε καθεστώς πτώχευσης βρίσκεται πλέον και ο δήμος Γόρτυνας του νομού Ηρακλείου , καθώς αδυνατεί να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Με ΦΕΚ που υπογράφει ο υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Αναστγκρότησης Γιάννης Μπαλάφας, ο εν λόγω δήμος εντάσσεται σε πρόγραμμα εξυγίανσης, βάσει του N. 4270/2015. Ο δήμος Γόρτυνας τίθεται επισήμως υπό πλήρη έλεγχο και επιτήρηση.

Σύμφωνα με το ΑΜΕ-ΑΠΕ η απόφαση ήταν αναμενόμενη, καθώς εδώ και αρκετό καιρό ο δήμος υπολειτουργούσε και αδυνατούσε να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Ο καλλικρατικός δήμος Γόρτυνας βρίσκεται στα νότια του νομού Ηρακλείου, αποτελείται από τις δημοτικές ενότητες Κόφινα, Αγίας Βαρβάρας, Γόρτυνας και Ρούβα και με βάση την απογραφή του 2011 έχει πληθυσμό 19.148 κατοίκους.

Σύμφωνα με την νομοθεσία η υπαγωγή ενός δήμου σε πρόγραμμα εξυγίανσης προβλέπει τα εξής:

 • την άμεση εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τη διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του Ο.Τ.Α. και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής,
 • αναστολή ή περιορισμό των προσλήψεων
 • πρόβλεψη για εθελοντικές μετατάξεις ή επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού, με νομοθετική ρύθμιση, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, που προτείνεται από το Παρατηρητήριο και υποβάλλεται στους αρμόδιους Υπουργούς,
 • πραγματοποίηση μόνο υποχρεωτικών ή πλήρως ανελαστικών δαπανών,
 • αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές,)- αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3%ο, και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήμο, σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανσή του. Ομοίως, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%,
 • διάθεση μέρους ή του συνόλου των εσόδων από τους Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων κάθε είδους οφειλών και κατά προτεραιότητα ληξιπρόθεσμων οφειλών σε τρίτους,
 • καθορισμό κατηγοριών πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων του Ο.Τ.Α. που αποστέλλονται υποχρεωτικώς για τον έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή, πέραν των ήδη προβλεπόμενων,
 • πρόσβαση στο Λογαριασμό Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α. της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου
 • δανειοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την κάλυψη του ελλείμματος του προϋπολογισμού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών,
 • δυνατότητα κατάρτισης και επικύρωσης από την αρμόδια για την εποπτεία του Ο.Τ.Α. Αρχή, μη ισοσκελισμένου προϋπολογισμού,
 • Ρύθμιση των οφειλών του προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, με όρους και προϋποθέσεις που τίθενται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ