ΕΛΛΑΔΑ

Προσλήψεις ειδικών φρουρών: Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι και τα μόρια

Προσλήψεις ειδικών φρουρών: Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι και τα μόρια
INTIME/ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ανακοινώθηκαν από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας το βράδυ της Παρασκευής τα αποτελέσματα για τις 1.500 θέσεις των ειδικών φρουρών που πληρούν τα προσόντα και οι οποίοι θα συνεχίσουν στην διαδικασία αξιολόγησης.

Σημειώνεται ότι όπως προβλέπεται στην προκήρυξη, οι υποψήφιοι και υποψήφιες έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση κατά αυτών.

Η αποκλειστική προθεσμία και η διαδικασία υποβολής της ένστασης ορίζεται στην υποπαρ. 1 της παρ. Γ του κεφαλαίου V της υπ΄ αριθ. 6000/2/6270-ογ΄ από 06-08-2019 προκήρυξης. Στην ένσταση δέον είναι να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του/ης υποψήφιου/ας, ο Α.Μ.Κ.Α., η κατηγορία για την οποία υπέβαλε αίτηση συμμετοχής, καθώς και η Διεύθυνση Αστυνομίας, σε υφιστάμενο Αστυνομικό Τμήμα της οποίας υπέβαλε αίτηση συμμετοχής.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα όσων πληρούν τα προσόντα κατά φθίνουσα σειρά μορίων.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα υποψήφιων που δεν πληρούν τα προσόντα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ