ΕΛΛΑΔΑ

Και όμως, το coaching μπορεί να βοηθήσει τους χρονίως πάσχοντες!

Και όμως, το coaching μπορεί να βοηθήσει τους χρονίως πάσχοντες!
Pixabay

Το Coaching έχει υιοθετηθεί ευρέως σε Ιατρικές Σχολές παγκοσμίως και εφαρμόζεται από πολλά εθνικά συστήματα φροντίδας υγείας. Η Διεθνής Βιβλιογραφία δε, τεκμηριώνει ότι το Coaching προσφέρει ορατή θετική διαφορά στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση των χρόνιων νοσημάτων.

Η εφαρμογή του δε καθολικά στα συστήματα υγείας, θα μπορούσε να βοηθήσει και στην λήψη αποφάσεων, καθώς σύμφωνα με έρευνες, μόνο το 9% των ασθενών δηλώνει ότι συμμετέχει στις αποφάσεις που αφορούν την υγεία του. Το 50% των ασθενών βγαίνει από το ιατρείο /νοσοκομείο με έλλειψη κατανόησης και συμμόρφωσης στις οδηγίες του ιατρού.

Οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα, συχνά αναφέρονται ως οι λιγότερο αξιοποιημένοι πόροι του συστήματος υγείας. Η coaching επικοινωνία ιατρού- ασθενή, θα έπρεπε κανονικά, βρίσκεται στην καρδιά του ασθενοκεντρικού μοντέλου

Διότι το coaching πάνω από όλα αποτελεί μια ανθρωποκεντρική επιστήμη και αντιπροσωπεύει μια σύγχρονη και αποτελεσματική μεθοδολογία αντιμετώπισης πολυπλοκότητας που συναντάμε στον τομέα της φροντίδας υγείας.

Αυτό επισημαίνουν στο CNN GREECE οι κυρίες Βαρβάρα Ασημακοπούλου, ICF Professional Certified Coach, Founder HRE και Έλενα Βλάχου, Ιατρός, Ειδικός Γυναικολόγος & Μαιευτήρας, Certified Coach, σε μία προσπάθειά τους, να μας εξηγήσουν με κατανοητά λόγια, τι σημαίνει το coaching, ή αν θέλετε η προσωπική ανάπτυξη όχι μόνο για τα συστήματα υγείας, αλλά και για τους ασθενείς και δη τους χρονίως πάσχοντες.

Επισημαίνουν χαρακτηριστικά:

Το Coaching στην Υγεία - Ποιους Αφορά;

Οι πολιτικές υγείας και το σύστημα υγείας είναι μηχανισμοί που μεταξύ άλλων, στηρίζουν τον άνθρωπο, με την ιδιότητά του να αλλάζει ή να προσαρμόζει την συμπεριφορά του προς όφελός του. Όλοι οι εταίροι του συστήματος Υγείας δηλαδή οι φαρμακοβιομηχανίες, οι ιατροί, οι σύλλογοι ασθενών, οι ασθενείς, το κράτος και οι ασφαλιστικές εταιρίες, αλληλοεπιδρούν δυναμικά σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον με κοινό στόχο την υγεία για όλους, την ποιότητα ζωής, την ευζωία και ευεξία.

Διεθνείς έρευνες και καθημερινές πρακτικές έχουν φέρει στο φως τον πιο σημαντικό καταλύτη στο παραπάνω όραμα.

Το Coaching στην υγεία

Η ένταξη του coaching σε όλους τους τομείς που αφορούν την Υγεία, πιθανότατα να διευκολύνει την αλλαγή που απαιτείται στο Σύστημα αυτό.

Αμέτρητοι παράγοντες διαμορφώνουν τις αλλαγές όπως οι τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις που απαιτούν ευελιξία.

Εμφανίζονται ζητήματα οικονομικής φύσεως που εξετάζουν τη δαπάνη, όπως και την επένδυση στην ανάπτυξη και την προαγωγή υγείας

Ο επαναπροσδιορισμός της επικοινωνίας μεταξύ του ιατρού και του ασθενή επιβάλλεται.

Υπάρχουν πολλαπλές απαιτήσεις από ρυθμιστικές αρχές.

Παρατηρείται αναγκαιότητα προσαρμογής στην ψηφιακή εποχή, στη συλλογή δεδομένων, στα πρωτόκολλα και σε αλγορίθμους που οδηγούν τον άνθρωπο όχι μόνο στην εξέλιξη αλλά και στην έντονη ανάγκη ικανότητας ανταπόκρισης που ο ίδιος, ή η ίδια, μπορεί να μην είναι σε θέση να δεχτεί.

Καταγράφονται στην διεθνή βιβλιογραφία ορολογίες όπως ασθενοκεντρική φροντίδα υγείας, η από κοινού λήψη απόφασης (Shared Decision Making), η αυτοδιαχείριση (Self-management support, expert patient), κλπ.

Μόνο το 9% των ασθενών συμμετέχει στις αποφάσεις

Η έννοια της από κοινού λήψης απόφασης έχει αρχίσει να γίνεται μέρος της ιατρικής βασισμένης σε ενδείξεις (Evidence Based Medicine). Πρέπει να τονιστεί εδώ, ότι μόνο το 9% των ασθενών δηλώνει ότι συμμετέχει στις αποφάσεις που αφορούν την υγεία του. Το 50% των ασθενών βγαίνει από το ιατρείο/νοσοκομείο με έλλειψη κατανόησης και συμμόρφωσης στις οδηγίες του ιατρού.

Οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα, συχνά αναφέρονται ως οι λιγότερο αξιοποιημένοι πόροι του συστήματος υγείας.

Το ασθενοκεντρικό μοντέλο φροντίδας όπου οι ασθενείς εμπλέκονται ως ενεργά μέλη, δείχνει όπου εφαρμόζεται, ότι βελτιώνει την ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης, οδηγεί σε καλύτερη εμπειρία φροντίδας του ασθενούς (patient experience) και μακροπρόθεσμα μειώνει τα κόστη.

Η coaching επικοινωνία ιατρού- ασθενή, βρίσκεται στην καρδιά του ασθενοκεντρικού μοντέλου, ωστόσο, η κουλτούρα αυτού του μοντέλου, διαπερνά όλες τις πτυχές του συστήματος και επηρεάζει το είδος της ηγεσίας που εφαρμόζεται.

Η σημασία της συνεργασίας σε ομάδες, η συνεργασία με την κοινότητα, η αυτό-λογοδοσία και η ενδυνάμωση των ατόμων είναι χαρακτηριστικά αυτών των συστημάτων υγείας.

Η πρόκληση λοιπόν βρίσκεται στο πως οι επαγγελματίες υγείας αλλά και τα στελέχη που σχεδιάζουν και υλοποιούν πολιτικές για την υγεία, στο ιδιωτικό και δημόσιο τομέα θα εξελίξουν τις ικανότητες τους και θα αναπτυχθούν για να φέρουν αποτελέσματα για ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας. Η coaching φιλοσοφία και τα εργαλεία του coaching, γίνονται πολύτιμη φαρέτρα στα χέρια όλων των εμπλεκομένων στο χώρο της Υγείας.

Την τελευταία δεκαετία, ο ρόλος του ασθενή, του πελάτη όπως και του Επαγγελματία Υγείας και των εμπλεκομένων / ενδιαφερόμενων ετέρων έχει διαφοροποιηθεί / εξελιχθεί ριζικά. Το coaching σαν μια ανθρωποκεντρική επιστήμη αντιπροσωπεύει μια σύγχρονη και αποτελεσματική μεθοδολογία αντιμετώπισης πολυπλοκότητας που συναντάμε στον τομέα της φροντίδας υγείας. Η προσθήκη του Coaching στον τομέα υγείας είναι μια φυσική εξέλιξη αλλαγής συμπεριφοράς.

Ανάπτυξη των coaching δεξιοτήτων σε ατομικό αλλά και σε ομαδικό επίπεδο με συγκεκριμένα προγράμματα που απευθύνονται και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ΕΥ που εργάζονται στο δημόσιο η στον ιδιωτικό τομέα, στα νοσηλευτικά ιδρύματα η ακόμα και στην φαρμακοβιομηχανία.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω της πολυπλοκότητας του σημερινού συστήματος, των σχεδόν καθημερινών αλλαγών, με την παρουσία του ταχύτατου και εντόνου ρυθμού, απαιτούν από τα άτομα που εργάζονται στον τομέα της Υγείας να βελτιώνουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, ώστε να προάγουν την υγεία και την ευεξία (ευδαιμονία) όχι μόνο των «πελατών» τους αλλά των ίδιων των εαυτών τους.

Το coaching στην υπηρεσία των χρόνιων νοσημάτων

Το Coaching έχει υιοθετηθεί ευρέως σε Ιατρικές Σχολές Παγκοσμίως και εφαρμόζεται από πολλά εθνικά συστήματα φροντίδας υγείας. Η Διεθνής Βιβλιογραφία τεκμηριώνει ότι το Coaching προσφέρει ορατή θετική διαφορά στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση των χρόνιων νοσημάτων.

Ο μείζον στόχος της αλλαγής είναι η ασφάλεια των ασθενών και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών που οδηγούν και στην αλλαγή της νοοτροπίας του τρόπου ζωής. Η ολιστική αυτή προσέγγιση και η ατομικότητα, μας διευκολύνουν στην βελτίωση της κατανόησης και αποδοχής ενός τέτοιου μοτίβου συμπεριφοράς.

Η βάση των Coaching προγραμμάτων είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως κτίσιμο εμπιστοσύνης, δεξιότητες διαδραστικής παραγωγικότητας και λογοδοσίας. Ο ICF (International Coach Federation), η διεθνής ομοσπονδία των coaches έχει θεσπίσει τις coaching δεξιότητες, και την ηθική δεοντολογία που ακολουθούν οι εκπαιδευμένοι και διαπιστευμένοι coaches και αυξάνουν την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας coaching.

Η προσαρμογή στους προαναφερόμενους ρυθμούς, η αναγκαιότητα για την αποδοχή και την εφαρμογή της αλλαγής, η ανάπτυξη των σχέσεων, η δημιουργία βάσης εμπιστοσύνης, και επικοινωνία (διάλογος) των εταίρων, ενισχύονται και στηρίζονται μέσω coaching έχοντας και στόχο έναν ολιστικό τρόπο ζωής που ενθαρρύνει την παρουσία μεγαλύτερου βαθμού υγείας και ευεξίας άρα και μιας βιώσιμης κοινωνίας.

Καταλήγοντας, οι κυρίες Ασημακοπούλου και Βλάχου, σημειώνουν ακόμη: «Η ομάδα της HRE (www.hre.gr), Coaching in Healthcare, δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση και να συμβάλει με την εμπειρία της, στο ανθρωποκεντρικό μοντέλο ηγεσίας στην Υγεία, αξιοποιώντας τη δύναμη του coaching.

Η υιοθέτηση καινούργιων επαγγελματικών στάσεων, γνώσεων και συμπεριφορών, η βελτίωσή τους με στόχο την προσωπική ανάπτυξη, και την υποστήριξη των ασθενών, για καλύτερες υπηρεσίες φροντίδας υγείας, για (προσωπική) ευδαιμονία είναι το αντικείμενο μας».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ