ΕΛΛΑΔΑ

Κορωνοϊός: Το νέο περιβάλλον για τη φαρμακοβιομηχανία στην Ευρώπη – Οι προτάσεις της EFPIA

Κορωνοϊός: Το νέο περιβάλλον για τη φαρμακοβιομηχανία στην Ευρώπη – Οι προτάσεις της EFPIA
AP Photo/Francisco Seco

Τηλεδιάσκεψη για τις επιπτώσεις της πανδημίας του νέου κορωνοϊού στην πρόσβαση στα φάρμακα, τις ελλείψεις και τη διασφάλιση της επάρκειας, έχουν οι υπουργοί Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Τρίτη (12/05/2020). Μεταξύ άλλων, θα συζητηθεί η ανθεκτικότητα και η ανάκαμψη της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των δεσμών μεταξύ της φαρμακευτικής στρατηγικής, της βιομηχανικής στρατηγικής και του σχεδίου αποκατάστασης, καθώς και της παροχής φαρμάκων στους ασθενείς που τα χρειάζονται.

Η Γενική Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Φαρμακευτικών Βιομηχανιών (EFPIA), Nathalie Moll δήλωσε για τη συνάντηση των Ευρωπαίων υπουργών Υγείας: «Τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι ζωτικής σημασίας να συνεργαστούν όλοι οι φορείς για να διαμορφώσουν μία φαρμακευτική στρατηγική, η οποία θα συνδέεται και με τη βιομηχανική στρατηγική και το σχέδιο ανάκαμψης που μπορούν να οδηγήσουν την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης ενόσω θα οικοδομούν και την ανθεκτικότητά της απέναντι στην τρέχουσα αλλά και μελλοντικές απειλές στην υγεία».

«Στην EFPIA υποστηρίζουμε ένθερμα την εγκαθίδρυση ενός τακτικού διαλόγου όλων των εμπλεκομένων φορέων με την ΕΕ και τα κράτη-μέλη, προκειμένου να διδαχθούμε από τον COVID-19, χτίζοντας πάνω στις εταιρικές σχέσεις και τους νέους τρόπους εργασίας που διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αυτή η συνεργατική προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει την Ευρώπη, να ενισχύσει την έρευνα, την ανθεκτικότητά μας, να δώσει καλύτερα αποτελέσματα στην υγεία για τους πολίτες και να καθοδηγήσει την οικονομική μας ανάκαμψη» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την EFPIA, η φαρμακευτική βιομηχανία στην Ευρώπη που βασίζεται στην έρευνα, δεσμεύεται να διαδραματίσει έναν αποφασιστικό ρόλο στη στρατηγική αυτονομία της ηπείρου και στο δρόμο προς την ανάκαμψή της: κατ’ αρχάς, μέσω της ανάπτυξης και παρασκευής, στην απαιτούμενη ταχύτητα και κλίμακα, οικονομικά προσιτών θεραπειών και εμβολίων που τελικά θα παράσχουν διέξοδο από το τούνελ του κορωνοϊού και θα παράσχουν επίσης τα εργαλεία για την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης απέναντι σε μελλοντικές πανδημίες. Τα εργαλεία αυτά είναι το ερευνητικό οικοσύστημα στον τομέα της υγείας, μέσω της προσφοράς και παρασκευής φαρμάκων και εμβολίων, τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η βιομηχανία στην Ευρώπη συνεχίζει να επενδύει κατ’ εκτίμηση 36,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) κάθε χρόνο. Απασχολεί άμεσα περίπου 765.000 ανθρώπους στην Ευρώπη και, σύμφωνα με έκθεση της PwC τον Ιούνιο του 2019, υποστηρίζει περίπου 2,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Η ίδια έκθεση τονίζει ότι οι δραστηριότητες των φαρμακευτικών εταιρειών συνεισέφεραν άμεσα πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ στην οικονομία της ΕΕ, με επιπλέον 106 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας και της καταναλωτικής δαπάνης των υπαλλήλων τους. Η καινοτόμος φαρμακευτική βιομηχανία στην Ευρώπη είναι επίσης ο κυριότερος παράγοντας που συνεισφέρει στο θετικό εμπορικό ισοζύγιο της Ευρώπης, με πάνω από 91 δισ. ευρώ.

Η διασφάλιση της προμήθειας φαρμάκων στους ασθενείς που τα χρειάζονται παραμένει προτεραιότητα για την EFPIA και τα μέλη της κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 και πέραν αυτής. Η εμπειρία της κρίσης κατέδειξε ότι, από τη σκοπιά της βιομηχανίας των καινοτόμων φαρμάκων, οι εταιρείες κατάφεραν να αυξήσουν την παραγωγή προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών σε όλη την Ευρώπη. Η EFPIA τονίζει ότι ζητήματα προέκυψαν λόγω του τρόπου κατανομής των φαρμάκων στις διάφορες χώρες, που προκλήθηκαν από την αποθήκευση αποθεμάτων, απαγορεύσεις εξαγωγών και άλλους περιορισμούς και όχι από την αδυναμία προσφοράς των απαιτούμενων για την αγωγή των ασθενών όγκων παραγωγής.

Για τη διασφάλιση της αυξημένης παραγωγής, η οποία θα μπορεί να επιμερίζεται σωστά στην Ευρώπη ώστε κάθε ασθενής να λαμβάνει τα φάρμακα που χρειάζεται, η EFPIA προτείνει τα εξής βήματα:

  • Ένα σχέδιο ετοιμότητας για κρίσιμα φάρμακα και κανονιστική ευελιξία που θα υποστηρίζεται από έγκαιρο και συνεχή διάλογο με τις αρμόδιες Κοινοτικές και Εθνικές αρχές είναι ζωτικής σημασίας για τηδιασφάλιση άμεσης διαθεσιμότητας θεραπειώνπου είναι αναγκαίες για τη διαχείριση ασθενών με COVID-19.
  • Η διαφάνεια στη ζήτηση των κρατών-μελών θα υποστηρίξει την παροχή του σωστού φαρμάκου στο σωστό νοσοκομείο τη σωστή στιγμή. Για παράδειγμα, έγκαιρα (τρέχοντα και προοπτικά) επιδημιολογικά στοιχεία από το ECDC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης & Ελέγχου Νόσων) θα υποστηρίξουν τον καλύτερο συντονισμό τουεπιμερισμού των φαρμάκων στα κράτη-μέλη,διασφαλίζοντας ότι οι ασθενείς θα λαμβάνουν τα φάρμακα που χρειάζονται.
  • Η διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδαευρύτερα θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση προκλήσεων. Στοιχεία που τηρούνται σε εθνικά αρχεία καταγραφής, που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο της Κοινοτικής Οδηγίας περί Ψευδεπίγραφων Φαρμάκων, μπορούν να καταδείξει, σε συγκεντρωτικό επίπεδο, πώς και πότε κρίσιμες θεραπείες χορηγούνται σε διάφορες χώρες και πόσο γρήγορα χρησιμοποιούνται. Αν χρησιμοποιηθούν, αυτά τα στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν ένα ακόμη ισχυρό εργαλείο στο σχεδιασμό και τη διαχείριση του επιμερισμού των διατιθέμενων φαρμάκων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ασθενείς λαμβάνουν ακριβώς την αγωγή που χρειάζονται.
  • Τέλος, η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών παραμένει κρίσιμος παράγοντας για την υποστήριξη του συστήματος της αλυσίδας εφοδιασμού, σχεδιασμένου για διασυνοριακή λειτουργία.Προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη και συνεχιζόμενη παροχή φαρμάκων στην Ευρώπη, πρέπει να διατηρηθούν ανοικτά σύνορα μέσω των Πράσινων Λωρίδων Κυκλοφορίας, να χαρακτηρισθούν οι εργαζόμενοι στην παρασκευή και διανομή προϊόντων για την φροντίδα υγείας βασικοί εργαζόμενοι, να συνεχίσει η παρακολούθηση και λήψη προληπτικών μέτρων για να περιοριστεί η αποθήκευση φαρμάκων από ασθενείς και άλλους παράγοντες στην εφοδιαστική αλυσίδα, και να τηρηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές επί των κανονιστικών ευελιξιών.

«Ενώ οι επιστήμονες και ερευνητές μας συνεχίζουν να εργάζονται νυχθημερόν για να αναπτύξουν νέα διαγνωστικά εργαλεία, θεραπείες και εμβόλια για την καταπολέμηση του COVID-19, εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αγαστή σύμπνοια με την κοινότητα των ασθενών, τους εταίρους στον τομέα υγείας, τους θεσμούς της ΕΕ και τα κράτη-μέλη, προκειμένου να μετριάσουμε τον αντίκτυπο της πανδημίας του COVID-19 και να οικοδομήσουμε την ανθεκτικότητα της Ευρώπης απέναντι σε μελλοντικές και υφιστάμενες απειλές στην δημόσια υγεία» τονίζει, τέλος, η EFPIA.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ