ΕΛΛΑΔΑ

ΑmchamGR Digital Talks & Events: «Αναδιάρθρωση ΕΣΥ - Βιωσιμότητα και Μεταρρυθμίσεις»

ΑmchamGR Digital Talks & Events: «Αναδιάρθρωση ΕΣΥ - Βιωσιμότητα και Μεταρρυθμίσεις»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Φαρμακευτικών Εταιριών, του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Mάκης Παπαταξιάρχης, κατά την τοποθέτησή του αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας covid-19 στην υγεία, στην οικονομία και τη δημόσια πολιτική, εστίασε σε δύο βασικούς άξονες:

 1. Το γενικό χαρακτήρα των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων και αναγκών του χώρου της υγείας
 2. την πολιτική φαρμάκου, σε συνέχεια και σχετικών ανακοινώσεων του Υπουργού Υγείας (στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην ψηφιακή συζήτηση).

O κ. Παπαταξιάρχης, αναφερόμενος στο υγειονομικό σύστημα μετά την πανδημία, υπογράμμισε τις δυσκολίες και την περιπλοκότητα της «επόμενης ημέρας», εστιάζοντας στις επιπτώσεις της πανδημίας στην υγεία, στην οικονομία, στη δημόσια πολιτική υγείας και φαρμακευτικής περίθαλψης καθώς και την ανάγκη ενός νέου σχεδιασμού του ΕΣΥ.

 • Πιο συγκεκριμένα, εστίασε στη γενναία και επιτυχή τοπικά αντιμετώπιση του οξέος υγειονομικού ζητήματος που προέκυψε παγκόσμια, ενώ στη συνέχεια εξήγησε, ότι η πανδημία αποκάλυψε τις αδυναμίες του συστήματος Υγείας, τόσο σε επίπεδο στρατηγικής, αλλά, κυρίως σχεδιασμού, καθώς διεύρυνε τις ανισότητες, αλλά παράλληλα, έστειλε το μήνυμα του «τι πρέπει να γίνει». Ο έλεγχος και η επιτυχία στη Διαχείριση της υγειονομικής κρίσης δεν μπορούν να υποβαθμίσουν αλλά ούτε και να αποκρύψουν τις μόνιμες ελλείψεις και τα ιστορικά κενά του συστήματος υγείας.
 • Επεσήμανε ότι δεν έχει γίνει ακόμη ορατό το αποτύπωμα από την επιβάρυνση των δεικτών υγείας, δεδομένης της καθυστερημένης αναζήτησης και λήψης φροντίδας στη διάρκεια του προηγούμενου τριμήνου. Ενδεικτικά αναφέρθηκε στη μείωση της ζήτησης των υπηρεσιών υγείας που παρατηρήθηκε κατά 50%-75% στα δημόσια νοσοκομεία, σε ποσοστό > 75% στα κέντρα υγείας και σε αντίστοιχα ποσοστά της τάξης 50%-90% στον ιδιωτικό τομέα περίθαλψης.
 • Τόνισε, πως επιβάλλεται να συζητηθεί η αλλαγή της χωροταξίας του δημόσιου υγειονομικού τομέα, με παρακολούθηση της διάταξης του ευρύτερου αυτοδιοικητικού τομέα, διότι απαιτείται μια νέα αρχιτεκτονική αλλά και ταυτόχρονα μια αλλαγή της παραδοσιακής ρητορικής.

 • Η πανδημία κατέστησε ως προφανές το αυτονόητο: την ανάγκη να αποκτήσει η Ελλάδα λειτουργούς δημόσιας υγείας, τους οποίους στερείται σύμφωνα με το διεθνές παράδειγμα.
 • Χρειάζονται αναγκαίες παρεμβάσεις στην Δημόσια Υγεία, οι οποίες πρέπει να συστηματοποιηθούν. Το σύστημα Υγείας είναι και παραμένει εξόχως νοσοκομειοκεντρικό με συνέπεια την αδήρητη ανάγκη επανασύστασης και επαναδιαμόρφωσης ενός νέου ΕΣΥ, όπου οι διαρθρωτικές αλλαγές, η ψηφιακή τεχνολογία, η ορθολογική διαχείριση, και η υψηλή εξειδίκευση θα είναι προαπαιτούμενα.

Η κρίση του κορωνοϊού ανέδειξε την ανάγκη αναμόρφωσης ενός υγειονομικού χάρτη, με έμφαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, που θα πρέπει να παίξει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο σχεδιασμό της πολιτικής δημόσιας υγείας, καθώς επιβάλλεται να μετακινηθούμε από την λογική του όγκου στην λογική της αξίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι ενισχυμένες περιφέρειες τοπικού χαρακτήρα που δίνει λύσεις αλλά και η ισχυρή τοπική αντιμετώπιση αποτελούν τα κλειδιά για την αναμόρφωση του συστήματος Υγείας σε επίπεδο αντιμετώπισης αλλά κυρίως πρόληψης.

Σχεδίαση ενός σύγχρονου νέου ΕΣΥ με σύνεση

Σύμφωνα με τον κ. Παπαταξιάρχη, η Α’ Βάθμια Φροντίδα Υγείας θα πρέπει να τεθεί σε ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας, με προσλήψεις Γενικών Γιατρών αρτιότερη εκπαίδευση αλλά και ενίσχυσή τους με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα ώστε να μετατοπιστεί το βάρος από το κέντρο στην περιφέρεια.

«Έγιναν βήματα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αλλά η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής ιδιομορφία της χρειάζεται να εκμεταλλευθεί την τεχνολογία για να αντιμετωπίσει και την μετά πανδημίας εποχή, όχι μόνο στο κέντρο αλλά στην περιφέρεια πια», υπογράμμισε λέγοντας ότι χρειάζεται «σχεδίαση ενός νέου ΕΣΥ με σύνεση».

Σε αυτή τη νέα εποχή για το ΕΣΥ υπερθεμάτισε της ανάγκης αξιοποίησης της φαρμακευτικής καινοτομίας και των συνεργιών ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, την ανάγκη διαμόρφωσης νέου θεσμικού πλαισίου, την ενίσχυση των ΤΕΠ, των ΚΥ και των ΤΟΜΥ, Υγείας αλλά και τη μεταφορά επιπλέον πόρων στο νέο μοντέλο ΠΦΥ. Η αξία της καινοτομίας ανεδείχθη ως αδιαμφισβήτητη με αφορμή αλλά και αιτία την κρίση τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και θεραπείας.

Τομέας φαρμάκου

Παρόλα αυτά τα χρόνια προβλήματα του χώρου παρόλο που γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν, σε κάποιους κρίσιμους τομείς οξύνονται και επιδεινώνονται. Χαρακτηριστικά, ο φαρμακευτικός κλάδος στη χώρα μας καλείται να αντιμετωπίσει 4 κυρίαρχα ζητήματα:

 1. Την περιορισμένη (ασύμμετρη) πρόσβαση στην πληροφορία, ειδικά σε ότι αφορά σε χρονοδιαγράμματα κατάθεσης φακέλων, αξιολόγηση της καινοτομίας, δεδομένα συνταγογράφησης.
 1. Την επιπλέον πίεση που θα ασκηθεί στον προϋπολογισμό του υγειονομικού συστήματος και κατ’ επέκταση στη φαρμακευτική δαπάνη, με δεδομένη την αναμενόμενη αύξηση του αριθμού των ανασφαλίστων και την αδυναμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών εκ μέρους των εργοδοτών.
 1. Τη διαμόρφωση του τελικού ύψους του clawback 2019 (εκτιμώμενο 810 εκ.€), ενώ για το Α’ τρίμηνο του 2020 αναμένεται να αγγίξει τα 234 εκ. €
 1. Την επιβάρυνση της δαπάνης από τα εμβόλια. Ο κ. Παπαταξιάρχης χαιρέτισε τη διάθεση του Υπουργείου για την εξαίρεση των εμβολίων από την υποχρεωτική επιστροφή, υπογραμμίζοντας πως θα πρέπει να διασφαλιστεί ωστόσο ότι δε θα υπάρξει επιβάρυνση των λοιπών Κατόχων Αδείας Κυκλοφορίας. Επεσήμανε επίσης ότι ο κλάδος ανταποκρίθηκε με κοινωνικά και εθνικά υπεύθυνο τρόπο στην ανάγκη διασφάλισης προμήθειας & αποθεμάτων, μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας και εγγυήθηκε την ομαλή και απρόσκοπτη τροφοδοσία της αγοράς φαρμάκου προστατεύοντας τον Έλληνα ασθενή.

Ο ομιλητής τέλος, υπογράμμισε, ότι «…η κρίση ανέδειξε την ανάγκη για καινοτομία, ανέδειξε την αξία και την ουσία της καινοτομίας». Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε και στις προτάσεις που κατετέθησαν προ εξαμήνου από το Pharma innovation Forum στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε:

 • στην ανάγκη για άμεση νομοθετική παρέμβαση σχετικά με την κατάργηση του τέλους εισόδου “entry fee” 25% που επιβάλλεται στα νέα/καινοτόμα φάρμακα και ουσιαστικά αναστέλλει και αποθαρρύνει την καινοτομία και τέλος στη πρόσκαιρη λύση ώστε,
 • Για όσα φάρμακα έχει εκπνεύσει η προθεσμία των 180 ημερών από τη στιγμή της κατάθεσής τους στην επιτροπή HTA και εφόσον αυτά έχουν λάβει θετική αξιολόγηση και έχουν παραπεμφθεί στην επιτροπή Διαπραγμάτευσης, να προτείνεται η fast track ένταξή τους στη Θετική λίστα αποζημιούμενων σκευασμάτων, με είσπραξη των επιπλέον εκπτώσεων και τελών ή επιστροφών που θα προκύψουν αναδρομικά με αφετηρία την ημερομηνία εισαγωγής τους.

Πρώτη συζήτηση One-to-One: Το Παρόν και το Μέλλον της Πανδημίας Covid-19

Αναφερόμενος στην πρώτη Συζήτηση one-to-one με θέμα «Το Παρόν και το Μέλλον της Πανδημίας Covid-19» η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2020, ο κ. Παπαταξιάρχης τόνισε τα εξής:

Τελικά, η πανδημία των τελευταίων μηνών, ανέδειξε τον ρόλο και την έμφαση που πρέπει να δοθεί στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Τα δοκιμασμένα Μέτρα Δημόσιας Υγείας λειτούργησαν με απόλυτο τρόπο και σωστά και σύμφωνα με το διεθνές παράδειγμα, όπου εφαρμόστηκαν απέδωσαν. Οι επιπτώσεις της πανδημίας πέραν του υγειονομικού τομέα, είναι ήδη εμφανείς και έκδηλες και σε άλλους τομείς όπως αυτούς της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας, της αγοράς εργασίας, αλλά και συνολικά της κοινωνίας τοπικά και διεθνώς προϊόν ενός ιού ο οποίος είναι 5 φορές ισχυρότερος από αυτόν της γρίπης. Η επένδυση σε εμβόλια και φάρμακα (ουσιαστικά η επένδυση στην υγεία του πληθυσμού) είναι και παραμένει άκρως αποδοτική μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, αντιδιαστέλλοντας το περιεχόμενο εννοιών όπως κόστος και αξία.

Στη θεραπευτική θα υπάρξουν και θα αναδειχθούν νέες ευκαιρίες φαρμακευτικών παρεμβάσεων ενώ παράλληλα οι ανοσοθεραπείες και τα μονοκλωνικά αντισώματα θα δώσουν νέες προοπτικές έως το τέλος του παρόντος έτους. Παράλληλα τα εμβόλια υπό ανάπτυξη θα απαιτήσουν ένα χρόνο εξέλιξης αλλά εάν απαιτηθεί σε κατάσταση ανάγκης υπάρχει αισιοδοξία αρχικής μαζικής χορήγησης πριν τη λήξη του 2020. Σε διεθνές επίπεδο είναι αληθές πως ενώ ο κόσμος «έκλεισε», θα μπορούσε να γίνει μια καλύτερη αντιμετώπιση με τα επιστημονικά εργαλεία που διαθέτουμε έως σήμερα. Η εμπειρία και η υπάρχουσα γνώση διδάσκουν πως ενώ η επιδημία δεν είναι παντοτινή, ο κορωνοιός εκτιμάται ότι ήλθε για να μείνει. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής πρέπει να στηριχθεί περαιτέρω μέσω της εκτίμησης της λογικής των εμβολιασμών που επιτρέπει τις μετακινήσεις και τις μεταφορές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα σκέψης, ανάλυσης αλλά και κατανόησης της αξίας των εμβολιασμών αποτελεί το εμβόλιο του επίσης αερομεταφερόμενου ιού της ιλαράς, που μας επιτρέπει μια προληπτική αντιμετώπιση υψηλής αξίας και που η άρνησή του από κάποιους ακόμη ατεκμηρίωτα, εξακολουθεί να δημιουργεί κινδύνους στη σύγχρονη πραγματικότητα και καθημερινότητα. Αυτές άλλωστε, τις εκτιμήσαμε έχοντας τες στερηθεί εντελώς, λόγω του πρόσφατου νέου κορωνοιού.

Η υγεία είναι αγαθό ως απλό αποτέλεσμα ευθύνης και δράσης και όχι ως αποτέλεσμα απλά αγαθών προθέσεων και ευχών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ