ΕΛΛΑΔΑ

Παράταση της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολιτεία Καινοτομίας

Παράταση της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολιτεία Καινοτομίας
INTIME/ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Την απόφαση για παράταση της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Πολιτεία Καινοτομίας» μέχρι την 19 Απριλίου 2021 υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας.

Ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης μέχρι την 19η Απριλίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ. (Ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η αποσφράγιση των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθεί την 20η Απριλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. (Ώρα Ελλάδος) στη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής. Στη διαδικασία αποσφράγισης δικαιούνται να παρίστανται μόνο υποψήφιοι που έχουν υποβάλει φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και, ειδικότερα, ένας νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος εκ μέρους κάθε υποψηφίου.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Λόγω των δυσκολιών της πανδημίας, αποφασίσαμε να δώσουμε παράταση διάρκειας 1 μήνα για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολιτεία Καινοτομίας. Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 19η Απριλίου 2021».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ