ΕΛΛΑΔΑ

Νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια: Οι θέσεις του ΓΟΝ.ΙΣ. για την διαβούλευση

Νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια: Οι θέσεις του ΓΟΝ.ΙΣ. για την διαβούλευση
Pixabay

Στη δημοσιοποίηση των θέσεών του για την αναθεώρηση του Οικογενειακού Δικαίου και τη συνεπιμέλεια προχώρησε ο φορέας για τη γονεϊκή ισότητα, ΓΟΝ.ΙΣ., τονίζοντας ότι δεν θεσμοθετείται η κοινή ανατροφή όπως είναι το αίτημα χιλιάδων γονέων. Ωστόσο είναι ένα νομοσχέδιο προς τη σωστή κατεύθυνση που μπορεί να βελτιωθεί.

Στην ανακοίνωσή του και στις υποδείξεις του για τα άρθρα του νομοσχεδίου, ο ΓΟΝ.ΙΣ. αναφέρει συνοπτικά τα εξής:

«Μετά από 15 χρόνια αγώνων για την κοινή επιμέλεια, βρισκόμαστε πλέον μπροστά στη μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου. Το παρόν νομοσχέδιο δεν μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους, δεν είναι η πλήρης θεσμοθέτηση της κοινής ανατροφής, είναι όμως προς τη σωστή κατεύθυνση και οπωσδήποτε προσπαθούμε για τη βελτίωσή του.

-Δεν προβλέπεται ρητά η εναλλασσόμενη κατοικία, ούτε το ½ του χρόνου του παιδιού. Ο ΓΟΝ.ΙΣ. επιμένει σταθερά στο 1/2 του χρόνου.

-Το νομοσχέδιο όμως ΔΕΝ τα αποκλείει και μπορεί κάποιος ή κάποια να τα διεκδικήσει δικαστικά.

-Οι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ, ο γονέας που διαμένει με το παιδί δεν αποφασίζει μόνος του.

- Ο ΓΟΝ.ΙΣ προτείνει το «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» (parenting plan), και στα συναινετικά διαζύγια και στην περίπτωση αντιδικίας, πράγμα που έχει ξεκινήσει με επιτυχία στο Κέντρο Στήριξης και μπορεί να εφαρμοσθεί και με το παρόν νομοσχέδιο

-Η επικοινωνία είναι υποχρέωση όχι μόνο δικαίωμα, άρα πρέπει να τηρείται. Η επικοινωνία είναι το 1/3 του χρόνου του παιδιού, κατά μαχητό τεκμήριο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αυξηθεί αλλά και να μειωθεί, πράγμα που μπορεί να έχει και αρνητικά αποτελέσματα στη σχέση γονέα και τέκνου.

-Οι διατάξεις της διατροφής παραμένουν αμετάβλητες. Ο ΓΟΝ.ΙΣ. σταθερά προτείνει οι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών.

- Θεσπίζονται οι λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας, πλέον υπάρχουν συνέπειες για το γονέα που προσπαθεί να αποξενώσει τον άλλο καθώς και για αυτόν που δεν τηρεί τις αποφάσεις και τις συμφωνίες.

- Η τακτική των ψευδών καταγγελιών πρέπει να προστεθεί στους λόγους κακής άσκησης της γονικής μέριμνας αποτελώντας αιτία αφαίρεσης της επιμέλειας.

-Για τα εκτός γάμου παιδιά, οι πατέρες αποκτούν την κοινή επιμέλεια αν αναγνώρισαν εκούσια ή αν άσκησαν οι ίδιοι αγωγή αναγνώρισης τέκνου. Η κοινή επιμέλεια θα έπρεπε να επεκταθεί σε όλες τις περιπτώσεις που ο πατέρας δεν αρνήθηκε τη σύμπραξή του στις διαδικασίες αναγνώρισης του τέκνου.

-Θεσπίζεται υποχρεωτική διαμεσολάβηση και θεωρούμε ότι είναι η σωστή κίνηση για τη δημιουργία κουλτούρας συναινέσεων και επίλυσης διαφορών.

-Θεσπίζεται ειδική επιμόρφωση των δικαστών. Ωστόσο, κρίνουμε απαραίτητο μετά την ισχύ του νέου νόμου να ιδρυθούν οικογενειακά δικαστήρια πλαισιωμένα με ειδικούς συμβούλους του Δικαστή και η ειδική επιμόρφωση να επεκταθεί και στους δικηγόρους.

-Με τις μεταβατικές διατάξεις μπορούν να μεταρρυθμιστούν οι υπάρχουσες συμφωνίες, αλλά κατά την ορθότερη άποψη και οι δικαστικές αποφάσεις. Όμως, επιμένουμε να αναφερθεί ρητά και η μεταρρύθμιση δικαστικών αποφάσεων.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ