ΕΛΛΑΔΑ

Η Εταιρεία Φαρμακευτικού Μanagement υιοθετεί νέο Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας 

Η Εταιρεία Φαρμακευτικού Μanagement υιοθετεί νέο Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας 
INTIME / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Την υιοθέτηση νέου Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας κατόπιν σχετικής Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, ανακοινώνει η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.).

Ο αναθεωρημένος Κώδικας καθορίζει τα πρότυπα ηθικών κανόνων και συμπεριφορών που καθοδηγούν τα μέλη της Ε.Ε.Φα.Μ. ώστε να εκπληρώσουν καλύτερα τις δεσμεύσεις τους απέναντι στους ασθενείς, τους Επαγγελματίες Υγείας και γενικότερα, τους εταίρους του φαρμακευτικού κλάδου με τους οποίους αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται.

Η τήρηση των ηθικών κανόνων και πρακτικών που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο Κώδικα Ηθικής & Δεοντολογίας, διασφαλίζει την ορθή άσκηση του φαρμακευτικού management από όλα τα μέλη της Ε.Ε.Φα.Μ., εξασφαλίζοντας τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των εταίρων και του κοινού προς τη Φαρμακοβιομηχανία και τις δράσεις της.

Το περιεχόμενο του Κώδικα παραμένει πλήρως εναρμονισμένο με την ελληνική νομοθεσία και τους σχετικούς Κώδικες των θεσμικών οργάνων της Φαρμακοβιομηχανίας (Σ.Φ.Ε.Ε., Ε.Φ.Ε.Χ. κ.ά.).

Υπό το πρίσμα αυτό, ο νέος Κώδικας αποτελεί για τα μέλη της Ε.Ε.Φα.Μ. έναν «οδικό χάρτη» προς την επιτυχή εκτέλεση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, προβάλλοντας και αποτυπώνοντας τις Αξίες και Αρχές της Ε.Ε.Φα.Μ.: Διαφάνεια, Αξιοπιστία, Ακεραιότητα, Εμπιστευτικότητα & Εντιμότητα, Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ισότητα, Αντικειμενικότητα, Δίκαιες Επαγγελματικές Τακτικές, Άμιλλα, Υπευθυνότητα & Δέσμευση, Ποιότητα & Δημιουργικότητα, Σεβασμός στην Κοινωνία και το Περιβάλλον.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Φα.Μ., Ντανιέλα Μάλο, δήλωσε: «Καλώ όλα τα μέλη να εφαρμόσουν τον αναθεωρημένο Κώδικα σε κάθε τους δραστηριότητα, ώστε να συνεχιστεί η συνεισφορά της Εταιρείας μας στην ανάδειξη της Φαρμακοβιομηχανίας ως παράγοντα δημιουργίας αξίας για τους ασθενείς και την κοινωνία».Να σημειωθεί, ότι η ΕΕΦΑΜ δημιουργήθηκε το 1990 και σήμερα απαριθμεί 1200 ενεργά μέλη. Έχει υλοποιήσει 12 συνέδρια και 125 εκπαιδευτικές δράσεις.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ