ΕΛΛΑΔΑ

Study in Greece: Εξωστρέφεια ελληνικών πανεπιστημίων και brain gain

Study in Greece: Εξωστρέφεια ελληνικών πανεπιστημίων και brain gain

Δράσεις υπέρ του brain gain και της διεθνοποίησης των ελληνικών πανεπιστημίων υλοποιεί Study in Greece - SiG.

Η κύρια αποστολή της SiG συνίσταται στην υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων και στην ενημέρωση της διεθνούς κοινότητας για τις δυνατότητες σπουδών στην Ελλάδα, οι οποίες περιλαμβάνουν ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αποσκοπώντας στην προσέλκυση διεθνών φοιτητών, ερευνητών και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας γενικότερα.

Η δικτυακή πύλη της δράσης Study in Greece συγκεντρώνει το σύνολο της πληροφορίας που αφορά σε προγράμματα σπουδών, δραστηριότητες, εκδηλώσεις και διεθνείς διακρίσεις των ελληνικών πανεπιστημίων, παρέχοντας παράλληλα πρακτικές πληροφορίες και συμβουλές για την ακαδημαϊκή αλλά και την καθημερινή ζωή στη χώρα μας. Η SiG εκπροσωπεί, ως κεντρικός θεσμικός φορέας, τα ελληνικά πανεπιστήμια σε εκθέσεις εκπαίδευσης σε όλη την υδρόγειο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της δράσης, Χρήστο Μιχαλακέλη, αναπλ. καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, «η σύγχρονη μεταβατική εποχή χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο προκλήσεων κι ευκαιριών. Το κυρίαρχο πνεύμα καινοτομίας που τη διέπει, καλεί θεσμούς, κοινωνίες και κράτη να αναστοχαστούν τον ρόλο και τον τρόπο λειτουργίας τους και να μετασχηματιστούν ανάλογα. Στο πλαίσιο αυτό, ο σημαντικός και ευαίσθητος κλάδος της Ανώτατης Εκπαίδευσης οφείλει να προσαρμοστεί στο ραγδαία μεταβαλλόμενο διεθνές τοπίο. Η εξωστρέφεια, η διεθνοποίηση και η δημιουργία στενών και διαρκών δεσμών με τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, προβάλλουν ως αδήριτες ανάγκες, ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε σε χώρες όπως η Ελλάδα, οι οποίες θέλουν να αναβαθμιστούν, να επανασυστηθούν και να εδραιωθούν ως, ισότιμοι, διεθνείς εκπαιδευτικοί προορισμοί. Στη βάση των παραπάνω, η ελληνική πολιτεία έθεσε τη διεθνοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης ως έναν από τους κύριους στόχους της. Στον πυρήνα αυτής της στρατηγικής για τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια των Ελληνικών Πανεπιστημίων βρίσκεται η δράση Study in Greece – SiG».

Επιπλέον, μέσω της SiG, η Ελλάδα συμμετείχε, για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία σε διοργανώσεις όπως στην αμερικανική NAFSA, στη Study in Europe και σε διεθνείς εκθέσεις σε πολλές χώρες όπως η Γεωργία, ο Καναδάς, η Κίνα, η Ουκρανία, η Ιαπωνία, ενώ έπεται η συμμετοχή και σε πολλές άλλες. Επίσης, αποβλέποντας στην αποτελεσματικότερη προώθηση της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης στο διεθνές σκηνικό, αναπτύσσεται κατάλληλο προωθητικό υλικό για τις σπουδές στην Ελλάδα, το οποίο και αποστέλλεται σε πρεσβείες και προξενεία της χώρας μας στο εξωτερικό.

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η SiG συμμετέχει στη διοργάνωση εκστρατειών προώθησης της Ελλάδας ως ακαδημαϊκού προορισμού, σε συνεργασία με διεθνείς δημοσιογραφικούς ομίλους όπως οι Times Higher Education και University World News. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί η σημαντική συνεισφορά στις προσπάθειες της δράσης από το δίκτυο των διπλωματικών αρχών της Ελλάδας στο εξωτερικό, με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και τη σημαντική στήριξη της Γενικής Γραμματείας Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά και όλης της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η καινοτόμα φύση της SiG αντανακλάται έντονα στις δράσεις της, όπως η ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών που διευκολύνουν τη διασύνδεση ακαδημαϊκών κι ερευνητών διεθνώς από όλον κόσμο, και η διοργάνωση προγραμμάτων μικρής διάρκειας (Summer Schools/Study Abroad Programs) που φέρνουν κοντά τον ελληνικό με τον διεθνή ακαδημαϊκό κόσμo, πλαισιώνοντας και αναδεικνύοντας τα διεθνή προγράμματα σπουδών των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Τέλος, η παρθενική συμμετοχή της SiG στη φετινή 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης – η οποία άλλωστε ήταν αφιερωμένη στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Ελλάδας– σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας εποχής για την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση. Προϊόν συναντίληψης και συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συνόλου των Ελληνικών Πανεπιστημίων, η διεθνοποίηση της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης αποτελεί ένα όραμα το οποίο σταδιακά υλοποιείται, και η SiG κατέχει κεντρικό ρόλο σε αυτή τη νέα πορεία.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ