ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 700 ατόμων στον ΕΦΚΑ - Δείτε αναλυτικά τις θέσεις

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 700 ατόμων στον ΕΦΚΑ - Δείτε αναλυτικά τις θέσεις
Ποιες προσλήψεις δρομολογούνται εντός του 2022 στον ΕΦΚΑ INTIME

Έρχονται 700 προσλήψεις για μόνιμο και εποχικό προσωπικό στον ΕΦΚΑ.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» το οποίο μεταξύ άλλων, προβλέπει τη διαδικασία πρόσληψης 700 νέων υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ.

Το άρθρο 18 του νομοσχεδίου καθορίζει ότι το προσωπικό της Εταιρείας, όπως αυτό προβλέπεται και κατανέμεται με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) 33/2006, με την έκδοση δημόσιας προκήρυξης.

Η προκήρυξη εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας, μετά από έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε κάθε περίπτωση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Α.Σ.Ε.Π. και σε αυτήν καθορίζονται ενδεικτικά:

  • ο αριθμός του προσωπικού που θα προσληφθεί, ανά κατηγορία και ειδικότητα,
  • τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ανά κατηγορία και ειδικότητα,
  • τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότησή τους,
  • η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής τους,
  • τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους,
  • η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας,
  • το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.

Η προκήρυξη αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο εγκρίνει ή τροποποιεί αυτήν μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την περιέλευσή της σε αυτό. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π..

Η κατανομή των θέσεων

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, εντός του 2022 δρομολογούνται:

  • 500 μόνιμες προσλήψεις, όπως ανακοινώθηκε από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου με τις οκτώ μεγάλες αλλαγές για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ
  • 100 προσλήψεις υπαλλήλων με 14μηνη σύμβαση, φοροτεχνικοί, οικονομολόγοι κλπ, που θα πέσουν στη μάχη των εκκρεμών συντάξεων
  • 100 θέσεις με 12μηνη σύμβαση και δικαίωμα παράτασης ενός έτους από το κοινωφελές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Οι επιλαχόντες του προγράμματος είναι μακροχρόνια άνεργοι, μεταξύ 55-67 ετών. Πρόκειται να στελεχώσουν τα τμήματα απονομής συντάξεων και το τηλεφωνικό κέντρο 1555.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, στις 700 νέες προσλήψεις έρχεται να προστεθεί και η ένταξη νέων διευθυντικών στελεχών από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Τα νέα στελέχη θα έχουν τριετείς συμβάσεις, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ και ειδικό σύστημα πρόσθετων ανταμοιβών με βάση στόχους, με βάση τα διεθνή καλά πρότυπα της δημόσιας διοίκησης, ενώ θα επιλέγονται με διαφανείς διαδικασίες, μετά από δημόσια προκήρυξη.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ