ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινάει το πρόγραμμα Erasmus+

Ξεκινάει το πρόγραμμα Erasmus+
Φωτογραφία Αρχείου ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επίσημα τον ορισμό του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.Δ.ΒΙ.Μ.) ως την αρμόδια Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την υλοποίηση  του Προγράμματος ERASMUS+/YOUTH, στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος (Άρθρο 29, παρ. 6 & 8 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1288/2013), ξεκινά αυτόματα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους Φορείς Νεολαίας για το 2016. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι αιτούντες και να έχουν τον απαραίτητο χρόνο για τον σχεδιασμό και τη σύνταξη ποιοτικών αιτήσεων που θα υποβληθούν για την περίοδο R2/2016, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής μέχρι τις 31 Μαΐου 2016.

Το Πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα σε εκατομμύρια νέους να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, αλλά και να συμμετάσχουν σε δράσεις εθελοντισμού στο εξωτερικό.

Το πρόγραμμα Erasmus απευθύνεται σε:

α) σπουδαστές και εκπαιδευόμενους κάθε είδους ανώταητς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

β) ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, όπως ορίζονται από τα κράτη μέλη.

γ) διδάσκοντες, εκπαιδευτές και λοιπό προσωπικό στα εν λόγω ιδρύματα.

δ) ενώσεις και εκπροσώπους των εμπλεκομένων στην ανώτατη εκπαίδευση, όπου περιλαμβάνονται οι ενώσεις σπουδαστών, πανεπιστημίων και διδασκόντων/εκπαιδευτών.

ε) επιχειρήσεις, κοινωνικούς εταίρους και άλλους εκπροσώπους του εργασιακού χώρου.

στ) δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, περιλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών οργανισμών και των ΜΚΟ, που είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και την παροχή εκπαίδευσης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

ζ) ερευνητικά κέντρα και φορείς που ασχολούνται με ζητήματα σχετικά με τη δια βίου μάθηση.

η) φορείς που παρέχουν συμβουλές, πληροφόρηση και καθοδήγηση για κάθε θέμα δια βίου μάθησης.

Εποπτεύουσα Εθνική Αρχή για την υλοποίηση του Προγράμματος Erasmus+/Youth είναι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σχέσεων: erasmus+youth@minedu.gov.gr

Εποπτεύουσα Εθνική Αρχή για την υλοποίηση του Προγράμματος Erasmus+ είναι η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Τμήμα Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων: programs@minedu.gov.gr

Η τροποποίηση της σχετικής πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων στην περίοδο R2/2016 έχει δημοσιευθεί τη Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016 ον ακόλουθο σύνδεσμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: EUR-Lex - C2016/146/13 - EN - EUR-Lex

Το παρόν Δελτίο Τύπου αναρτάται στους ακόλουθους ιστότοπους: - Εθνική Αρχή εποπτείας εθνικής εφαρμογής του Προγράμματος της Ε.Ε. Erasmus+ / Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων: https://www.minedu.gov.gr
Ι.ΝΕ.Δ.ΒΙ.Μ. (ΕΜΣ Erasmus+/Youth): http://erasmusplusyouth.gr/home/ και www.inedivim.gr/erasmus+youth - Ι.Κ.Υ. (ΕΜΣ Erasmus+): www.iky.gr/erasmus-plus

Επικοινωνία με τις δύο Εθνικές Μονάδες Συντονισμού στις παρακάτω e-διευθύνσεις:Erasmus+/Youth: erasmusplus-youth@inedivim.gr Erasmus+: erasmusplus@iky.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ