ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Στην Ολομέλεια θα κριθεί η συνταγματικότητα παράτασης του clawback για τα έτη 2019-2022

ΣτΕ: Στην Ολομέλεια θα κριθεί η συνταγματικότητα παράτασης του clawback για τα έτη 2019-2022
Παρατείνεται η δικαστική εκκρεμότητα τουλάχιστον 10 με 12 μήνες για τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback) της φραμακευτικής δαπάνης AP Photo/Elise Amendola

Συνταγματική έκρινε το ΣΤ' τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, την παράταση του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) για τα έτη 2019 - 2022, αλλά λόγω σπουδαιότητας του ζητήματος παρέπεμψε στην Ολομέλεια για οριστική κρίση.

Υπενθυμίζεται, ότι παραμένουν σε εκκρεμότητα στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο περίπου 1.500 υποθέσεις φαρμακευτικών εταιρειών για το clawback, καθώς το ΣΤ΄ Τμήμα, 18 μήνες μετά την ημέρα συζήτησης στο ακροατήριο, παρέπεμψε τώρα το όλο θέμα προς οριστική επίλυση στην Ολομέλεια. Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2020 συζητήθηκαν οι πρώτες 10 περίπου υποθέσεις που αφορούσαν το θέμα αυτό, οι οποίες θα ήταν πιλότος για τις υπόλοιπες 1.500 υποθέσεις. Με την παραπομπή στην Ολομέλεια, η δικαστική εκκρεμότητα παρατείνεται για τουλάχιστον 10 με 12 μήνες.

Οι σύμβουλοι επικρατείας με την υπ’ αριθμό. 612/2022 απόφαση που εκδόθηκε κατά πλειοψηφία, έκριναν ότι είναι σύμφωνη με τις συνταγματικές επιταγές η παράταση του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) για τα έτη 2019-2022, καθώς «το Δημόσιο, υπό τον όρο ότι δεν παραβιάζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης, είναι ελεύθερο να καθορίζει τους γενικούς όρους συναλλαγής του με τους οικονομικούς φορείς, προκειμένου να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη δημοσιονομική ισορροπία και αποδοτικότητα των δημοσίων δαπανών και επομένως το οριζόντιο clawback, ως γενικός όρος συναλλαγής του με τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις με τις οποίες δεν θα συναφθεί συμφωνία μετά από διαπραγμάτευση τιμής, δεν πλήσσει τον σκληρό πυρήνα της επιχειρηματικής τους ελευθερίας, αφού αυτές έχουν την ευχέρεια να ζητήσουν διαγραφή του προϊόντος από τον θετικό κατάλογο συνταγογραφουμένων φαρμάκων».

Σύμφωνα με την πλειοψηφούσα άποψη, «το Σύνταγμα ουδόλως επιβάλλει αύξηση προϋπολογισμού ή μείωση παροχών ή προηγούμενη επιστημονική μελέτη, προκειμένου να μην θιγεί η κερδοφορία της φαρμακοβιομηχανίας, ο δε ισχυρισμός ότι εξαναγκάζονται να πωλούν χωρίς εύλογο περιθώριο κέρδους ή και κάτω του κόστους, εν πάση περιπτώσει δεν αποδεικνύεται ούτε ανταποκρίνεται στα δημοσίως γνωστά στοιχεία για τις συνθήκες λειτουργίας της φαρμακευτικής αγοράς».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ