ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2022: Τι ισχύει φέτος με τον συντελεστή βαρύτητας - Αναλυτικά παραδείγματα

Πανελλήνιες 2022: Τι ισχύει φέτος με τον συντελεστή βαρύτητας - Αναλυτικά παραδείγματα
Οι μεταβολές στους συντελεστές βαρύτητας σημαίνουν ότι σχεδόν σε κάθε τμήμα που διεκδικεί ο υποψήφιος στο μηχανογραφικό δελτίο, ο μέσος όρος επίδοσής του θα μεταβάλλεται ανάλογα με το συντελεστή που προβλέπει το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα. INTIME

Ο υπολογισμός των μορίων για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια αλλάζει ραγδαία φέτος, καθώς τα ίδια τα τμήματα ορίζουν το συντελεστή βαρύτητας ανά μάθημα και στα τέσσερα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Τα περισσότερα τμήματα, προχώρησαν σε διαφοροποιήσεις, πριμοδοτώντας το καθένα τα μαθήματα που επιθυμούσε.

Ορισμένα επέλεξαν να μη δώσουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας σε κάποιο μάθημα, ισομοιράζοντας το ποσοστό και στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα όλες τις Ιατρικές, που έδωσαν στο κάθε μάθημα συντελεστή βαρύτητας 25%, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος.

Παραδείγματα

Οι μεταβολές στους συντελεστές βαρύτητας σημαίνουν ότι σχεδόν σε κάθε τμήμα που διεκδικεί ο υποψήφιος στο μηχανογραφικό δελτίο, ο μέσος όρος επίδοσής του θα μεταβάλλεται ανάλογα με το συντελεστή που προβλέπει το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα.

Για παράδειγμα, οι Νομικές σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα έχουν διαφοροποιημένους συντελεστές, με την πρώτη σχολή να «πριμοδοτεί» με 30% συντελεστή τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Αρχαίων, ενώ στη δεύτερη περίπτωση «μοιράζεται» και στα τέσσερα μαθήματα ο ίδιος συντελεστής βαρύτητας (25%). Ένας υποψήφιος διεκδικεί με διαφορετικό μέσο όρο επίδοσης τη Νομική Θεσσαλονίκης απ’ ό,τι τη Νομική Αθήνας.

Αντίστοιχα, σε πολλά ακόμα τμήματα παρατηρείται ότι υπάρχει ανομοιογένεια σχετικά με τους συντελεστές βαρύτητας, καθώς το καθένα έχει επιλέξει με δικά του κριτήρια να πριμοδοτήσει τα μαθήματα που επιθυμεί.

Αποκλίσεις

Οι αποκλίσεις είναι αρκετά μεγάλες ακόμα και στις περιπτώσεις τμημάτων ιδίου αντικειμένου, όπως τα τμήματα Φυσικής. Αν και θα περίμενε κανείς όλα τα τμήματα αυτού του επιστημονικού αντικειμένου να «πριμοδοτούν» το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της Φυσικής, δεν παρατηρείται κάτι τέτοιο. Στα ομώνυμα τμήματα Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης και Αθήνας ο συντελεστής είναι 33%, στην Πάτρα και στην Καβάλα 30%, στο Ηράκλειο Κρήτης 27% και στη Λάρισα 25%.

Δηλαδή, ένας υποψήφιος με πολύ υψηλές επιδόσεις στο μάθημα της Φυσικής «πριμοδοτείται» στη διεκδίκηση του παραπάνω τμήματος περισσότερο στις περιοχές της Αθήνας, των Ιωαννίνων και της Θεσσαλονίκης απ’ ό,τι στο τμήμα της Λάρισας.

Πώς υπολογίζονται τα μόρια

Οι νέοι συντελεστές, που διαφοροποιούνται ανά πανεπιστημιακό τμήμα, οδηγούν σε νέο τρόπο υπολογισμού των μορίων του υποψηφίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Παιδείας, ο γραπτός βαθμός του υποψηφίου ανά μάθημα θα πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας που ορίζεται από το πανεπιστημιακό τμήμα. Στη συνέχεια θα προστίθενται τα τέσσερα γινόμενα και το άθροισμά τους θα πολλαπλασιάζεται με το 1.000, για να προκύψει ο μέσος όρος του υποψηφίου.

Για παράδειγμα, ένας υποψήφιος του 1ου επιστημονικού πεδίου, ο οποίος έχει γράψει: Νεοελληνική Γλώσσα: 17, Αρχαία: 18,6, Ιστορία: 20, Λατινικά: 20, εφόσον διεκδικεί τις σχολές της Νομικής, ο μέσος όρος επίδοσής του διαμορφώνεται ως εξής:

Για τις σχολές Νομικής Αθήνας και Κομοτηνής, οι συντελεστές βαρύτητας είναι σε όλα τα μαθήματα 25%. Ο κάθε βαθμός πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας, για παράδειγμα το 17 της Νεοελληνικής Γλώσσας με το 0,25. Προστίθενται τα γινόμενα (σ.σ.: στη συγκεκριμένη περίπτωση προστίθενται 4,25+4,65+5+5) με το άθροισμα να είναι το 18,9. Πολλαπλασιάζεται επί 1.000 και η βαθμολογία για τις σχολές της Νομικής Αθήνας και Κομοτηνής διαμορφώνεται στα 18.900 μόρια.

Αντίθετα, η Νομική Θεσσαλονίκης διαφοροποιήθηκε και δίνει συντελεστή 30% στα μαθήματα της Γλώσσας και των Αρχαίων, ενώ από 20% στα μαθήματα της Ιστορίας και των Λατινικών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι με τον παραπάνω τύπο υπολογισμού μορίων η βαθμολογία του υποψηφίου «πέφτει» στα 18. 680 μόρια.

Σημειώνεται ότι για να αποφευχθούν οι μεγάλες αποκλίσεις στα τελικά μόρια του υποψηφίου, το κάθε τμήμα έχει ως μέγιστο συντελεστή βαρύτητας σε ένα μάθημα το 40% και ως κατώτατο το 20%.

Για τις περιπτώσεις των ειδικών μαθημάτων, στο σύνολο των μορίων των τεσσάρων πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων προστίθεται και η επίδοση στο ειδικό μάθημα με την παραπάνω διαδικασία.

Οι συντελεστές βαρύτητας ανά επιστημονικό πεδίο

Ελεύθερος Τύπος

Στο 1ο επιστημονικό πεδίο παρατηρούνται αρκετές διαφοροποιήσεις μεταξύ των τμημάτων. Η πρώτη αφορά στην πιο δημοφιλή σχολή του εν λόγω πεδίου, τη Νομική, όπου ο υποψήφιος θα έχει διαφορετικό βαθμό επίδοσης ανάλογα με το αν διεκδικεί τη σχολή της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχα και στην Ψυχολογία, τα τμήματα αξιολογούν διαφορετικά τις επιδόσεις ανά μάθημα, με τη Νεοελληνική Γλώσσα να έχει τον υψηλότερο συντελεστή μεταξύ 30% με 35%.

Στο 2ο επιστημονικό πεδίο παρατηρούνται οι περισσότερες διαφοροποιήσεις, με το παράδειγμα των τμημάτων Φυσικής, που αποδίδουν διαφορετικό συντελεστή στο μάθημα της Φυσικής, αλλά και των τμημάτων Μηχανικών, όπως στην περίπτωση του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, το οποίο αποδίδει στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας συντελεστή 30%.

Στο 3ο επιστημονικό πεδίο, οι Ιατρικές επέλεξαν κοινή γραμμή αποδίδοντας 25% συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα μαθήματα, με Φαρμακευτικές και Κτηνιατρική να διαφοροποιούνται. Με 25% συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα μαθήματα επέλεξε να κινηθεί και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στα παραϊατρικά όπως Φυσικοθεραπεία και Νοσηλευτική, με τα αντίστοιχα τμήματα Νοσηλευτικής σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα να πριμοδοτούν το μάθημα της Βιολογίας με 30%.

Τέλος, στις οικονομικές σχολές παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ακόμα και στην ίδια πόλη. Για παράδειγμα, στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο ΟΠΑ οι συντελεστές είναι 25% ανά μάθημα, ενώ το αντίστοιχο στο ΠΑΠΕΙ «πριμοδοτεί» κατά 30% τα μαθήματα της Πληροφορικής και της Οικονομίας. Κάποια τμήματα έδωσαν και τον υψηλότερο συντελεστή σε μάθημα, όπως στην περίπτωση της Πληροφορικής στην Καστοριά, που «πριμοδοτεί» το μάθημα της Πληροφορικής με 40%.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ