ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΕΔ: Πώς να εγγραφείτε στη νέα ιστοσελίδα για να αναζητήσετε εργασία

ΟΑΕΔ: Πώς να εγγραφείτε στη νέα ιστοσελίδα για να αναζητήσετε εργασία
EUROKINISSI

Με τη νέα διαδικτυακή πύλη ο ΟΑΕ∆ παρέχει σημαντικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την καλύτερη και ευκολότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, επί 24 ώρες την ηµέρα και επτά ηµέρες την εβδοµάδα.

Εγγραφή με χρήση κλειδαρίθμου ΟΑΕΔ

Για να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση στις σημαντικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε λογαριασμό. Πριν το κάνετε αυτό, όμως, απαιτείται να προμηθευτείτε από την Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. της περιοχής σας το έγγραφο "Απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης στην Διαδικτυακή Πύλη" και το οποίο θα περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

- Ονομασία Χρήστη

- Συνθηματικό Χρήστη

- Κλειδάριθμος

Αυτά τα εισάγετε στην ακόλουθη διεύθυνση και κατόπιν έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες:

https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1:5003672377319

Η αρχιτεκτονική της πύλης

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κεντρική θέση στην πύλη διατηρεί η µηχανή απλής ή σύνθετης (µε επιλογή περισσότερων κριτηρίων) αναζήτησης κενών θέσεων εργασίας, καθώς και η µηχανή αναζήτησης βιογραφικών των αναζητούντων εργασία από τις αντίστοιχες βάσεις δεδοµένων που τηρούνται στα µητρώα του Οργανισµού.

«Αυτές οι αλληλένδετες αναζητήσεις ανταποκρίνονται πλήρως στο νέο σύστηµα που προωθεί ο ΟΑΕ∆ για την αποτελεσµατικότερη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Η ανάπτυξη του συστήµατος συνδέεται µε την προσπάθεια που κάνει ο ΟΑΕ∆, για να αυξήσει τον αριθµό των κενών θέσεων που δηλώνονται από τις επιχειρήσεις, µέσω του portal», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σηµαντική καινοτοµία στο σχεδιασµό του νέου portal αποτελεί ο προσανατολισµός του στο χρήστη, ανάλογα µε την κατηγορία συναλλασσόµενου στην οποία ανήκει (άνεργος, εργαζόµενος, εκπαιδευόµενος-καταρτιζόµενος, άτοµο που ανήκει σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, εργοδότης-επιχείρηση, πάροχος, κλαδικός ή κοινωνικός φορέας).

Συγκεκριμένα, επιλέγοντας κατηγορία, εµφανίζεται σε κάθε συναλλασσόµενο όλο το φάσµα των υπηρεσιών στις οποίες έχει δυνητικά πρόσβαση. Στη συνέχεια, ο συναλλασσόµενος µπορεί να προβεί στις επιλογές που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του (εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕ∆, συµβουλευτικές υπηρεσίες, προγράµµατα απασχόλησης, συνεχιζόµενη κατάρτιση, επιδόµατα-παροχές, κοινωνική πολιτική, πρωτοβουλίες, συνεργασίες ΟΑΕ∆, δίκτυο Eures, πληροφοριακό σύστηµα «Εργάνη» κλπ).

Το νέο portal ανταποκρίνεται στη γεωµετρία συσκευών τύπου tablet και smartphone και θα παρέχει, στο προσεχές διάστηµα, δυνατότητα ζωντανής συνοµιλίας, σε προκαθορισµένο χρόνο, µε χρήση φωνής ή και video, µε το αρµόδιο προσωπικό του Οργανισµού, ανοίγοντας ένα κανάλι αµφίδροµης επικοινωνίας.

Η νέα διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕ∆ αναπτύχθηκε, στο πλαίσιο του έργου «Οργανωτικός Ανασχεδιασµός και Επαναπροσδιορισµός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του οργανισμού», το οποίο προβλέπει την αναβάθµιση των παρεχόµενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Οργανισµού, ώστε να γίνουν περισσότερο εξατοµικευµένες.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ