ΕΛΛΑΔΑ

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών υπογράφει ψηφιακά

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών υπογράφει ψηφιακά
Φωτογραφία αρχείου από το Ντένβερ των ΗΠΑ (4 Μαΐου 2001) Michael Smith/Getty Images

Στην ψηφιακή εποχή εισέρχεται και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ) με τη νέα υπηρεσία που εγκαινιάζει προς τα μέλη του, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν ψηφιακή υπογραφή και να απαλλαγούν από μία σειρά δαπανηρών, γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Η ψηφιακή υπογραφή αντικαθιστά την ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα, επιτρέποντας την αποκλειστική διακίνηση των εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή.

Το ΒΕΑ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων–μελών του, έχει προχωρήσει στη δημιουργία ειδικής «Ψηφιακής Γωνιάς», με εκπαιδευμένο προσωπικό, που θα συνδράμει στην εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών, ώστε να αποκτήσουν το δικό τους «ψηφιακό αποτύπωμα».

Σημειώνεται ότι η υπηρεσία δημιουργίας ψηφιακής υπογραφής χρεώνεται ως παροχή υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας από την ΚΕΕΕ και τα επιμελητήρια προς τα μέλη τους. Το συνολικό κόστος για την απόκτησή της ανέρχεται στο ποσό των 80 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%.

Η ψηφιακή υπογραφή έχει νομική ισχύ, ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή, με μεγαλύτερη όμως ασφάλεια, γιατί είναι αδύνατο να πλαστογραφηθεί. Βασιζόμενη σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σε ένα κράτος–μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζεται ως τέτοια σε όλα τα άλλα κράτη–μέλη.

Το βασικό πλεονέκτημα της ψηφιακής υπογραφής είναι πως μπορεί να δημιουργηθεί με τη χρήση φορητών συσκευών (tablet, smartphones, ipad, iphone), χωρίς τη διαρκή φύλαξη π.χ. μίας συσκευής USB, όπου συνήθως αποθηκεύονται τα κλειδιά κρυπτογράφησης. Επιπλέον, η ψηφιακή υπογραφή βρίσκεται υπό την εποπτεία του παρόχου υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία της. Στοχεύει στην απόδειξη της γνησιότητας ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, όπως θα συνέβαινε αντίστοιχα με την επικύρωση ενός εγγράφου σε φυσική μορφή.

Σημειώνεται ότι διάφορες επαγγελματικές ομάδες υποχρεούνται πλέον να τη χρησιμοποιούν. Για παράδειγμα, επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου άνω των 60.000 ευρώ, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ – Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4155/2013), δικηγόροι και δικαστικοί (ηλεκτρονική κατάθεση δικογραφιών), γιατροί και φαρμακοποιοί, συμβολαιογράφοι, λογιστές-φοροτεχνικοί και, γενικότερα, εταιρίες και επαγγελματίες που επιζητούν την ασφάλεια των εγγράφων και των συναλλαγών τους. Επίσης, στην ψηφιακή έκδοση των περιβαλλοντικών μελετών, όπου αυτές απαιτούνται, εντίθεται ψηφιακή υπογραφή (Υ.Α. οικ.170225/2014).

Περισσότερες πληροφορίες για την ψηφιακή υπογραφή υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΒΕΑ www.acsmi.gr.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ