ΕΛΛΑΔΑ

Patient Hub Networking: Ξεκινούν σεμινάρια για τους Συλλόγους Ασθενών

Patient Hub Networking: Ξεκινούν σεμινάρια για τους Συλλόγους Ασθενών

Η συνεχής στήριξη όλων των Συλλόγων Ασθενών της χώρας αποτελεί βασική προτεραιότητα στον πυρήνα κάθε δράσης της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.

Άλλωστε ένας καλά ενημερωμένος ασθενής, δεν βοηθά μόνο τον εαυτό του, αλλά και την ιατρική κοινότητα και τη δημόσια υγεία.

Με την εύρυθμη λειτουργία κάθε Συλλόγου να εξαρτάται μεταξύ άλλων από την άρτια εκπαίδευση των μελών του, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας παρέχει στους συλλόγους ασθενών, δωρεάν κύκλο 16 υβριδικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων, στο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών Patient Hub Networking. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν το πρώτο τετράμηνο του 2023, στην Οδό Ευριπίδου 36, 1ος όροφος, με δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης.

Με βασικές θεματικές την Πολιτική Υγείας & Φάρμακο και την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων, το περιεχόμενο των σεμιναρίων χωρίζεται ως ακολούθως:

Πρώτη Θεματική Ενότητα: Πολιτική Υγείας & Φάρμακο

 1. Δημόσια Υγεία
 2. Έρευνα και μέτρηση της απόδοσης των υπηρεσιών υγείας
 3. Μητρώα & Θεραπευτικά πρωτόκολλα
 4. Βιοηθική
 5. Η σημασία των κλινικών μελετών
 6. Κλινικές πρακτικές & κανονιστικό πλαίσιο
 7. Οικονομικά της Υγείας & Φαρμακευτική Πολιτική
 8. Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας στο Φάρμακο & Health Devices

Δεύτερη Θεματική Ενότητα: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

 1. Διαχείριση & Οργάνωση σωματείου/ΜΚΟ
 2. Δημιουργία δικτύου εθελοντών
 3. Μείγμα χρηματοδότησης
 4. Σχεδιασμός Προγραμμάτων
 5. Μάρκετινγκ και επικοινωνία
 6. Διαχείριση Social Media
 7. Public Speaking
 8. Storytelling

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να συμπληρώσουν εύκολα τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα υβριδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια εδώ.

Με αυτό τον τρόπο οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα μπορέσουν να σας καθοδηγήσουν και ενημερώσουν για το σύνολο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων του Patient Hub Networking.

Το έργο «Patient Hub Networking» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα διαχείρισης την «Ένωση Ασθενών Ελλάδας» και εταίρους τη «Humane» και το «Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας».

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ, χρηματοδοτείται από́ την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού́ μηχανισμού́ του Ευρωπαϊκού́ Οικονομικού́ Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού́ ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή́ των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά́ και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από́ κοινού́ το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ