ΕΛΛΑΔΑ

Δημόσιο: Τοποθέτηση 122 επίλεκτων στελεχών - Ποιο το αντικείμενό τους

Δημόσιο: Τοποθέτηση 122 επίλεκτων στελεχών - Ποιο το αντικείμενό τους
Unsplash

122 Επιτελικά Στελέχη τοποθετούνται για πρώτη φορά στη Δημόσια Διοίκηση, «για να συνδράμουν σημαντικά σε καίριους τομείς της λειτουργίας του Δημοσίου, με άμεσο αντίκτυπο στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη», όπως αναφέρει το υπουργείο Εσωτερικών.

Πρόκειται για στελέχη Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης τα οποία εντάσσονται σε τρεις ειδικότητες: Αναλυτές Δημοσίων Πολιτικών, Νομοτέχνες και Αναλυτές Ψηφιακής Πολιτικής.

Αντικείμενό τους θα είναι η ανάλυση δημόσιων πολιτικών και η κατάρτιση ρυθμιστικών κειμένων.

Τα στελέχη τοποθετούνται στα Υπουργεία, στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και στη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Στα Υπουργεία, οι θέσεις των ειδικοτήτων Αναλυτών Δημοσίων Πολιτικών και Νομοτεχνών κατανέμονται στην Υπηρεσία Συντονισμού, ενώ οι θέσεις της ειδικότητας Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής κατανέμονται στην Υπηρεσία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρέχοντας τεκμηριωμένη υποστήριξη κατά το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δημοσίων πολιτικών του τομέα πολιτικής ειδίκευσής τους.

Με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης η επιλογή των Στελεχών

Για την επιλογή τους πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση, εξ αποστάσεως εξέταση με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Ακολούθησε εντατική εκπαίδευση στα τρία γνωστικά αντικείμενα μέσα από ένα απαιτητικό πρόγραμμα που εκπόνησαν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης με την υποστήριξη και τεχνογνωσία της D.G. REFORM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Expertise France και του γαλλικού Εθνικού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου τα στελέχη να είναι σε θέση να καλύψουν νευραλγικές θέσεις του κράτους.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης τους παρείχε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εκπαίδευσης και απόκτησης απαραίτητων γνώσεων και στρατηγικών διοικητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ