ΕΛΛΑΔΑ

Ενστάσεις από την ΕΕΔΑ για τη διαδικασία εξέτασης ασύλου των οκτώ Τούρκων

Ενστάσεις από την ΕΕΔΑ για τη διαδικασία εξέτασης ασύλου των οκτώ Τούρκων
EUROKINISSI / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ / ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Τον έντονο προβληματισμό και τις ενστάσεις της για τη διαδικασία εξέτασης ασύλου των οκτώ Τούρκων στρατιωτικών εκφράζει μέσω ανακοίνωσής της η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ).

Η ΕΕΔΑ στέκεται κυρίως στις πρόωρες δημόσιες τοποθετήσεις θεσμικών παραγόντων, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι εκφράζουν κρίσεις επί του αποτελέσματος της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΕΔΑ:

«Με αφορμή την εν εξελίξει διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας των οκτώ τούρκων στρατιωτικών, καθώς και τη δημοσιότητα που έχουν λάβει οι ως άνω διαδικασίες, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ως ανεξάρτητου συμβουλευτικού οργάνου της Ελληνικής Πολιτείας για θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της για τις πρόωρες δημόσιες τοποθετήσεις θεσμικών παραγόντων, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι εκφράζουν κρίσεις επί του αποτελέσματος της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας.

«Η ΕΕΔΑ επανέρχεται για πολλοστή φορά σε θεμελιώδους αξίας διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα που διακηρύσσουν και διασφαλίζουν τα δικαιώματα του ανθρώπου και ιδίως τη Σύμβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951, το Πρωτόκολλο της 31ης Ιανουαρίου 1967 περί του καθεστώτος των προσφύγων, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και ιδίως τα άρθρα 2, 3 και 5 αυτής, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπενθυμίζοντας πως το δικαίωμα πρόσβασης στο άσυλο και η απαγόρευση επαναπροώθησης αποτελούν θεμελιώδη πυλώνα των οικουμενικών αρχών και του διεθνούς δικαίου της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, πάνω στα οποία η παγκόσμια και ευρωπαϊκή κοινότητα έχουν οικοδομηθεί.

Τέλος, με την ευκαιρία αυτή, η ΕΕΔΑ υπενθυμίζει τις προηγούμενες Συστάσεις της με βάση τις οποίες καλεί τις ελληνικές αρχές να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίζεται:

• η τήρηση της αρχής της μη επαναπροώθησης (non-refoulement),

• η απρόσκοπτη, έγκαιρη και αποτελεσματική πρόσβαση όλων των αλλοδαπών χωρίς διάκριση φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων στις διαδικασίες διεθνούς προστασίας, με σεβασμό στην αρχή της εμπιστευτικότητας της διαδικασίας, και συστήνει σε κάθε θεσμικό παράγοντα να απέχει από δηλώσεις ή ενέργειες που θα μπορούσαν να παραβλάψουν την αμερόληπτη εξέταση των αιτήσεων χορήγησης διεθνούς προστασίας από τις αρμόδιες αρχές, κατ’εφαρμογή του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου και σύμφωνα με τη συναφή νομολογία των διεθνών και εθνικών δικαστηρίων».

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ