ΕΛΛΑΔΑ

Υπογεννητικότητα και γήρανση του πληθυσμού «πληγές» για την Ελλάδα - 12 μέτρα για το δημογραφικό

Υπογεννητικότητα και γήρανση του πληθυσμού «πληγές» για την Ελλάδα - 12 μέτρα για το δημογραφικό
UNSPLASH

«Πληγές» για την Ελλάδα αποτελούν η υπογεννητικότητα και η γήρανση του πληθυσμού, με την Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) να εκφράζει μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, τα οποία και αναμένεται να καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σκοπός είναι τα μέτρα αυτά να συντελέσουν στην ανάσχεση της μείωσης του πληθυσμού και της γήρανσης, καθώς και στην απόκτηση του επιθυμητού αριθμού παιδιών που θα ήθελε κάθε οικογένεια, χωρίς η απόκτηση παιδιών να αποτελεί παράγοντα μείωσης του επιπέδου της ποιότητας ζωής και λόγο αύξησης του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι προτάσεις της Ο.Κ.Ε.

 1. Ενίσχυση των γεννήσεων και στήριξης της οικογένειας με οικονομικά μέτρα και κυρίως με μέτρα φορολογικών ελαφρύνσεων.
 2. Ενίσχυση του δυναμικού κλάδου της λεγόμενης «λευκής οικονομίας» (white economy).
 3. Μέτρα μέριμνας και παρότρυνσης με ιδιαίτερα κίνητρα για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις για την εφαρμογή μέτρων συμφιλίωσης προσωπικής/οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, καθώς και για τους αυτοαπασχολούμενους.
 4. Ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης για γονείς και στήριξη της παιδείας στην κατεύθυνση της θετικής γονεϊκότητας.
 5. Βελτίωση της ποιότητας της μεταγεννητικής φροντίδας.
 6. Ειδικά μέτρα μέριμνας για τις πολύτεκνες οικογένειες και ενίσχυση των τριτέκνων οικογενειών.
 7. Ειδικά προγράμματα για προώθηση των αντιλήψεων υπέρ της οικογένειας και των θετικών επιπτώσεων της σε περιόδους κρίσεων.
 8. Ειδικά κίνητρα για την απόκτηση παιδιών σε νεαρές ηλικίες (ηλικιακό bonus).
 9. Επαρκής και σταθερή χρηματοδότηση για τις δημογραφικές πολιτικές.
 10. Δημιουργία προϋποθέσεων για επανακατοίκηση της υπαίθρου.
 11. Κοινωνικά δίκαιες μεταβάσεις στην πράσινη και την ψηφιακή οικονομία.
 12. Ενίσχυση του προγράμματος της Κοινωνικής Κατοικίας.

Σημειώνεται ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας εμφανίζει συνεχή μείωση από το 2010 και μετά, με σημαντικές διαφοροποιήσεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο των δημογραφικών δεικτών από τους μέσους εθνικούς όρους.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ