ΕΛΛΑΔΑ

Προγράμματα ΕΣΠΑ για πρόσληψη καθηγητών και προσωπικού σε σχολεία

Προγράμματα ΕΣΠΑ για πρόσληψη καθηγητών και προσωπικού σε σχολεία
REUTERS/Michelle McLoughlin

Εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 7 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 216,1 εκατομμυρίων ευρώ για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, αναπληρωτών καθηγητών και λοιπού προσωπικού σε όλα τα σχολεία της χώρας, το σχολικό έτος 2016-2017.

Οι πράξεις, οι οποίες αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, υπογράφηκαν από τον Γιώργο Ιωαννίδη, ειδικό γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού).

Ειδικότερα, εντάχθηκαν οι κάτωθι πράξεις:

1. Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία - Τάξεις υποδοχής, σχολικό έτος 2016-2017 (π/ϋ: 12.395.000,00 ευρώ).

2. Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2016-2017, (π/ϋ: 8.762.652,17 ευρώ).

3. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017 (π/ϋ: 35.811.036,00 ευρώ).

4. Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017 (π/ϋ : 4.757.600,00 ευρώ).

5. Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017 (π/ϋ: 72.619.292,01 ευρώ).

6. Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο (π/ϋ: 62.875.025,00 ευρώ).

7. Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης (π/ϋ: 18.908.075,00 ευρώ).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ